logo_HV_2022_25jrLR

Vindplaatsen

Archeologische vindplaatsen

In Leidsche Rijn ligt een groot aantal door de wet beschermde archeologische monumenten. Grotendeels ondergronds, maar soms is er bovengronds weer iets zichtbaar gemaakt in de vorm van een reconstructie, een gedenkteken of een park.

Wie diep wil graven kan heel veel vinden in de onderzoeksrapporten archeologie van de gemeente Utrecht.

Vindplaatsenkaart

Vindplaatsenkaart

Park Grauwaart

Park Grauwaart (Foto: Google Earth)
In Park Grauwaart liggen resten van een klein kasteeleiland en een omgracht voorterrein uit de 13e eeuw.

Dat de Grauwaert in de late middeleeuwen bijzonder moet zijn geweest, blijkt uit de manier waarop het complex op oude kaarten staat aangegeven. Op de kaart van Specht uit 1696 is te zien dat het kasteel in een toenmalige bocht van de Oude Rijn stond. Wanneer de gebouwen zijn  gesloopt is niet bekend, maar het kasteel komt niet meer voor op kaarten van na 1800.

De resultaten van zowel het archeologisch onderzoek als de informatie van historische kaarten hebben de ontwerpers van Park Grauwaert geïnspireerd. In het ontwerp zijn alle kenmerkende elementen van de Grauwaert terug te vinden: het eiland, de Oude Rijn, het door grachten omgeven voorterrein en ook de oprijlaan.

Gedeelte uit de kaart van Specht (1696). Het noorden ligt ongeveer aan de linker kant van de kaart.

Artikelen in het verenigingstijdschrift:
2004-1 p.7   De waterleiding-Rijn-Kennemerland en Huis Grauwaart
2005-3 p.47  Schatkamer Leidsche Rijn (8): De Grauwaart, een verdwenen monument?!

Zelf archeoloog worden? Klik dan HIER.

Romeinse wachttorens

Wachttoren-plaatsmarkering

Plaatsmarkering van een Romeinse wachttoren.

De wachttorens maakten deel uit van een bewakingssysteem langs de Rijn tussen Utrecht en Katwijk, waarvan een negental forten (castella) de ruggengraat vormden. Dit systeem was aanvankelijk vooral gericht op de bewaking van het eigen Romeinse scheepvaartverkeer over de Rijn. Later in de eerste eeuw is de fortenreeks opgenomen in een doorlopend systeem van grensbewaking (limes) langs de randen van het Romeinse rijk.

Van deze plaatsmarkeringen zijn er twee te vinden in Vleuterweide en één in Park Groot Zandveld. Zie voor de exacte locaties de Vindplaatsenkaart.

Zie ook:
Verenigingstijdschrift 2002-4 p.95 Wachttorens op de grens van een wereldrijk
Archeologisch rapport: Vroege wacht

De  Meern 1

Foto: MaSS Cultureel Erfgoed

De Meern 1 is gebouwd met eikenhout van een hoge kwaliteit en is vemoedelijk plotseling gezonken, want de eigendommen van de schipper zijn aan boord teruggevonden. De kajuit was tamelijk luxieus ingericht met een bed, een opbergkist en een aparte kombuis.
De schipper was mogelijk een timmerman die zijn eigen meubels maakte en het schip zelf repareerde. De gereedschapskist is nabij het schip gevonden. In de cabine zijn de overblijfselen van twee paar schoenen gevonden. De schipper kon lezen en schrijven want er zijn drie schrijfpennen gevonden.
Er zijn in dezelfde omgeving vier Romeinse schepen gevonden, te weten (v.l.n.r. De Meern 2, De Meern 4, De Meern 6 en De Meern 1. De vaartuigen met niet genoemde nummers waren kano’s, punterachtige scheepjes. Zie daarvoor Schepen van De Meern.
Ook bij Woerden werden er vier scheepswrakken gevonden uit dezelfde periode.
De scheepswrakken die gevonden zijn bij Maarssen en in Utrecht dateren uit de zevende tot elfde eeuw.