logo_HV_2022_25jrLR

Septembernummer (2019) van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

door | 20 september 2019 | Tijdschriften

Vanaf donderdag 19 september wordt het septembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ weer verspreid onder onze leden.

 

 

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

  • ‘De Dorpsbarbier vertelt’ van Ad van Zoeren
  • ‘Harmonie orkest 70 jaar ! ‘ door Jan Schutte
  • ‘Haarzicht, een wijk met ambitie en een lange geschiedenis’ door Veronique Voorn.

 

 

‘De Dorpsbarbier vertelt’ door Ad van Zoeren.

De Kermis- Oranjevereniging vergaderde in het najaar van 2017 over de plannen voor 2018. In dat jaar zou het 120-jarig bestaan van de vereniging en van het dorp ‘De Haar’ gevierd worden. Traditiegetrouw wordt bij ieder lustrum een feestavond georganiseerd voor alle leden van de vereniging en voor ‘oud-Haarsen’. Voorgesteld werd om Ad van Zoeren te vragen om een lezing te geven. Ad vertelt: “Ik ben wel lid van de Kermis- Oranjevereniging, maar ik was niet bij die vergadering. Ik las het voorstel in de mij toegestuurde notulen. Ik dacht: ‘Wat moet ik hiermee?’ Voor de Historische Vereniging had ik wel een aantal lezingen over Vleuten gegeven, en daardoor meer lef gekregen, maar die Vleutense lezing houden voor de ‘Haarse poepers’, dat klopte volgens mij niet. Terwijl ik wachtte op de officiële uitnodiging, liet ik mijn gedachten alvast gaan… wat zou ik kunnen doen??  Lees meer in het septembernummer.

‘Harmonie orkest 70 jaar ! ‘ door Jan Schutte

In februari 1949 werd door een klein aantal enthousiaste muzikanten de “Christelijke Harmonie Vleuten” opgericht, terwijl in 1985 de huidige naam werd gekozen en statutair werd vastgelegd. Voor het eerste bestuur zo kort na de Tweede Wereldoorlog was het een hele opgave om f 2.500,= voor tweedehands muziekinstrumenten bijeen te krijgen. Dat lukte en zo kon de jonge vereniging de benodigde instrumenten overnemen van een orkest uit Honselersdijk. Zo zag de succesvolle start van deze, niet meer uit Vleuten weg te denken, vereniging er uit en dat succes staat nog steeds als een huis bij het 70-jarig jubileum! Hoe benader je nou zo’n mooi  jubileum? Bij een eerdere gelegenheid kwamen o.m. voorzitters aan het woord, dus we kozen deze keer voor een andere insteek.  We hebben een uitgebreid gesprek met erelid van de vereniging,  Jaap Bakker (1940) uit Vleuten. Lees meer in het septembernummer.

Haarzicht, een wijk met ambitie en een lange geschiedenis door Veronique Voorn

Aan de rand van het oude dorp Vleuten wordt momenteel een nieuwe woonwijk gebouwd: Haarzicht. De naam is gekozen vanwege de ligging tussen Vleuten en Haarzuilens. Het is de eerste volledige gasloze wijk van Leidsche Rijn. In het Stedenbouwkundig Plan Haarzicht is de ambitie verwoord dat, hoewel Haarzicht deel uitmaakt van de grote Utrechtse uitbreidingslocatie Leidsche Rijn, het een geheel eigen landelijk en dorps karakter moet krijgen. De wijk moet een eenheid vormen met de bestaande bebouwing en de omgeving. De wijk moet verweven worden met Vleuten, maar toch een gebiedseigen identiteit hebben die past bij de dorpse sfeer van Vleuten. Daarnaast moet de geschiedenis van het gebied worden gerespecteerd. De ligging van Haarzicht binnen het plangebied van Leidsche Rijn is uniek. Aan twee zijden grenst de wijk aan landelijk gebied. Ten westen ligt het dorp Haarzuilens met het Kasteel de Haar. Dit gebied (en ook nog een stukje aan de zuidkant van Haarzicht) is gemarkeerd als Beschermd Dorpsgebied Haarzuilens. Aan de noordzijde liggen de Haarrijnse Plas en de Thematervelden. Gedeeltelijk ten zuiden en vooral te oosten van Haarzicht ligt het dorp Vleuten met zijn voorzieningen. Lees meer in ons septembernummer.