logo_HV_2022_25jrLR

Maartnummer (2021) van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

door | 6 april 2021 | Tijdschriften

Het maartnummer 2021 van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ is inmiddels weer verspreid onder onze leden.

Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen, waaronder:

  • De Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Vleuten
  • De eerste 10 jaar van de onze Historische Vereniging: 1981-1991
  • De Spaanse Griep, de voorlaatste pandemie, in onze contreien.

Door: Arthur van der Leij

De Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Vleuten

Dit jaar is het 550 jaar geleden, dat de Broederschap van Onze Lieve Vrouw te Vleuten werd opgericht. Meer dan vijf eeuwen is de Broederschap betrokken bij de Vleutense en Haarzuilense gemeenschappen.

In de Torenpleinkerk in Vleuten, tot de Reformatie de Katholieke kerk, werd voor het altaar van O.L. Vrouw de oprichtingsakte getekend van het zogenaamde gilde, de Broederschap van O.L. Vrouw. Het was Beloken Pasen, destijds de eerste zondag na Pasen. In onze tijdrekening 21 april 1471.

….. Lees verder in ons tijdschrift….

Door: Jan Schutte en Ad van Zoeren

HISTORISCHE VERENIGING VLEUTEN-DE MEERN-HAARZUILENS EN LEIDSCHE RIJN BESTAAT 40 JAAR.

De eerste 10 jaar van de onze Historische Vereniging: 1981-1991

1981: We nemen u mee naar het najaar van 1980: Ad van Zoeren, Vleutens barbier, is druk bezig met archiefonderzoek naar zijn geboortehuis in de Stationsstraat nr. 34 in Vleuten, het mooie huis met de weidse naam: ’De Appelbloesem’. Bij die zoektocht stuit Ad op zoveel historische wetenswaardigheden, dat hij hierover enthousiast vertelt aan zijn klanten bij hem op de kappersstoel. Een van hen, ooit Vleutenaar Bastiaan Walpot (†), raakt door die enthousiaste verhalen ook gegrepen en raadt Ad aan eens te onderzoeken of er meer mensen in Vleuten-De Meern en Haarzuilens te vinden zijn voor historisch onderzoek, resp. voor het oprichten van een vereniging of stichting die zich specifiek met dat onderwerp gaat bezighouden. De plaatselijke en regionale pers heeft wel oren naar zo’n oproep en op 24 februari 1981 verschijnt dan ook de eerste oproep in het plaatselijke krantje “De Brug”. Hierop komen zoveel positieve reacties, dat op 26 maart van dat jaar al een startvergadering kan worden belegd in ‘De Brouwerij’ in Vleuten. Gezien het succes ervan wordt op 12 mei 1981 de oprichtingsvergadering gepland.

Door: Gerda Oskam

De Spaanse Griep, de voorlaatste pandemie, in onze contreien.

Windvlaag des doods’, zo wordt de ‘Spaanse Griep’ van 1918-1920 genoemd. Deze pandemie was wat betreft het aantal zieken en doden de meest desastreuze epidemie die de mensheid ooit heeft getroffen. Het aantal doden in de meest recente literatuur wordt geschat op ruim 50 miljoen wereldwijd. In Nederland is de oversterfte tussen de 38.000 tot 47.000 in die drie jaren. Op een bevolking van ongeveer 6 miljoen lijkt dat verhoudingsgewijs niet veel, zo’n 0,8% overledenen. De pandemie had echter ook het effect dat er veel minder kinderen werden geboren, waardoor de bevolkingsgroei in Nederland in 1920 de laagste werd tot aan 1995. De maatschappelijke ontwrichting met gesloten scholen, isolatie en quarantainemaatregelen waren weliswaar minder vergaand dan nu tijdens de COVID-19 pandemie, maar door het ontbreken van internet of snelle vervoersmiddelen, niet minder ingrijpend. Het heeft mij altijd verbaasd dat er zo weinig historisch onderzoek is gedaan naar de Spaanse Griep, er zijn geen talloze boeken of films over verschenen. Tot op het uitbreken van de huidige pandemie, wisten vele Nederlanders niets meer over de Spaanse Griep. De eerste vrouw van mijn opa is overleden aan de Spaanse Griep, in 1920, een gezonde boerenvrouw van 39 jaar oud. Volgens de overlevering was ze ‘s morgens wat verkouden en onwel, ’s avonds was ze overleden. Zo snel kon het gaan met dit nieuwe en dodelijke griepvirus.