logo_HV_2022_25jrLR

Juninummer (2019) van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

door | 20 juni 2019 | Tijdschriften

In juni is het juninummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’ weer verspreid onder onze leden.

 

Deze editie bevatte weer een groot aantal interessante artikelen waaronder:

    • ‘Van de ‘Lage Hoeve’ naar de ‘Geertjeshoeve’ door Margreet Staal en Veronique voorn
    • ‘Verdwenen Straatnamen (4): de Huppeldijk’ door Kees Rasch
    • ‘Nog een keer wandelen … met Jac. P. Thijsse’ door Veronique voorn

‘Van de ‘Lage Hoeve’ naar de ‘Geertjeshoeve’ door Margreet Staal en Veronique Voorn.

In dit laatste deel over de Lage Hoeve aan de Thematerweg 5 in Haarzuilens gaat het over de komst van de geitenboerderij Geertjeshoeve. In mei 2013 verliet de manege Castellum voorgoed deze boerderij in Haarzuilens om opnieuw te beginnen aan de Reijerscop. De volgende bewoners stonden toen al te trappelen van ongeduld om met hun beleefboerderij te beginnen. Het zijn Rick van Rijn en Anne Kloek. De Geertjes Hoeve heette oorspronkelijk de Lage Hoeve. De boerderij wordt voor het eerst genoemd rond 1800 als een van de bezittingen van kasteel Den Ham. De huidige boerderij (waar nu de winkel in huist) is in de jaren 1870 gebouwd. De schuur met de naam Lage Hoeve (waar zich nu het restaurant bevindt) is gebouwd in circa 1900. De monumentale kapschuur (die is verplaatst en eerst naast de winkel stond) is van 1939. De boerderij heeft een rijke geschiedenis en er is altijd geboerd door de familie Lam. Het was een uitgebreid gemengd agrarisch bedrijf. Naast de melkveehouderij,  was er een paardenfokkerij, fruitteelt, akkerbouw en varkens. De laatste boer, Pieter Lam, heeft zijn boerenbedrijf kunnen voortzetten in Groningen en Duitsland.  Lees meer in het juninummer.

Verdwenen Straatnamen (4): de Huppeldijk’ door Kees Rasch.

In onze omgeving zijn diverse straatnamen op kaarten en plattegronden verdwenen. In deze artikelenserie worden deze oude straatnamen uit de vergetelheid gehaald. Het vierde artikel beschrijft de “Huppeldijk”, een weg met een beruchte naam. In de laatste decennia van de vorige eeuw verboden ouders hun kinderen er in de buurt te komen. Zelf meden ze de Huppeldijk ook. De reden was het woonwagenkamp dat er lag en dat vaak negatief in het nieuws kwam. De Huppeldijk staat al in de 17e eeuw op de Caerte van de Vrijheid der Stadt Utrecht. De straatnaam is genoemd naar boerderij Den Huppel. In 1769 geeft een kaart van Ketelaar de “Huppelweg” aan. Tot het eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het tracé van de Huppeldijk niet gewijzigd. De weg lag ingeklemd tussen de Rijksweg A2 en de spoorlijn Utrecht-Woerden. De Huppeldijk liep van de Kantonnaleweg naar de Utrechtseweg bij boerderij Coehoorn en had een lengte van ruim 2,5 kilometer. Lees meer in het juninummer.

Nog een keer wandelen … met Jac. P. Thijsse door Veronique Voorn

Al twee keer wandelden we door onze streken (aan de hand van een literaire wandelgids) naar Kasteel de Haar. De eerste keer was het 1830; toen wandelden we met Christemeijer1 vanuit de stad Utrecht. Onderweg zagen we veel buitenplaatsen en kastelen. De tweede keer was het 1880 en namen we de trein tot station de Putkop bij Harmelen. De vele kastelen waren verdwenen maar Ds. Craandijk2 kon er nog veel over vertellen. Dit keer is het 1915. De mobilisatie is in volle gang en onze gids is niemand minder dan Jac. P. Thijsse. Hij maakt het uitstapje naar Kasteel de Haar in zijn Verkadealbum over de Vecht.
Jacobus Pieter Thijsse (geboren Maastricht, 25 juli 1865 – overleden Overveen, 8 januari 1945) was een Nederlands schrijver, onderwijzer en natuurbeschermer, die vooral bekend werd door zijn vele bijdragen op het gebied van natuureducatie, veldbiologie en natuurlijke historie.
Van de talloze boeken die Thijsse schreef, vaak met zijn vriend Eli Heimans, zijn waarschijnlijk het meest bekend de voor leken goed bruikbare flora en de Verkade-albums. Hij was medeoprichter van het tijdschrift De Levende Natuur en zette zich in voor het behoud van het Naardermeer, het eerste beschermde natuurmonument in Nederland. Hij stond aan de wieg van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en was actief in veel andere organisaties voor natuurstudie en -bescherming. Lees meer in ons juninummer.

 

Juni nummer 2019