Het tijdschrift

Het tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn  heet “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering”

december nummer 2017
decembernummer 2017

Medio 2017 werd ons tijdschrift vernieuwd. Het bericht van de presentatie van het nieuwe tijdschrift vindt u hier. Beeldmateriaal n.a.v. de presentatie van het vernieuwde tijdschrift vindt u hier.

De redactie van ons tijdschrift bestaat uit: Evalien van ’t Veen, Afiena van IJken – Van Zanten, Arthur van der Leij, Marjo van der Woerd en Veronique Voorn (eindredactie).

Heeft u ideeën voor interessante artikelen, neem dan contact met de redactie, telefonisch of via ons algemene mail-adres: redactie@histvervdmh.nl

De aanleverdata van copij voor het tijdschrift zijn in 2018:

  • Ma 19 november

Van de artikelen die in het tijdschrift zijn verschenen is een register opgesteld. Dit register bestaat uit 2 delen: een onderwerpenregister en een auteursregister. Het register is een pdf-bestand en is met Acrobat-Reader te bekijken. Indien u niet beschikt over Acrobat-Reader dan kunt u dit programma gratis downloaden van de website www.adobe.nl. Register van de artikelen in het tijdschrift van 1981 t/m september 2018. Alle verschenen tijdschriften zijn in te zien in ons documentatiecentrum en over het algemeen nog te koop.

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine SABINE is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc. T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine.

Sabine wordt helaas niet langer bijgewerkt. Het was een samenwerkingsproject van:

Tijdschrift 2105
Tijdschrift 2015

Universiteitsbibliotheek Utrecht , Landschap Erfgoed Utrecht , Het Utrechts Archief , Bibliotheek Utrecht en BISC