Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar – April en September – organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze pagina vindt u de agenda en stukken van de ALV’s van het lopende en het vorige jaar. Voor vragen of om stukken van eerdere jaren te willen inzien kunt u contact opnemen met de scretaris op info@histvervdmh.nl.

2021 – 14 april

Agenda

Bijlage 1 Notulen 30 September 2020

Bijlage 2 Jaarverslag 2020

Bijlage 3a Jaarrekening 2020

Bijlage 3b Verslag kascontrolecommisiie 2020

Bijlage 4 Update Meerjarenbeleidsplan

2020 – 30 september

Agenda

Bijlage 1 Notulen 29 juni 2020

Bijlage 2 MJBP 2021-2023

Bijlage 3 HV Organisatie

Bijlage 4 Rooster van aftreden

 

2020 – 29 juni

Agenda 

Notulen ALV 18 september 2019

Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Verslag Kascontrolecommissie