logo_HV_2022_25jrLR

Algemene ledenvergadering

 

Twee keer per jaar – April en September – organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze pagina vindt u de agenda en stukken van de ALV’s van het lopende en het vorige jaar. Voor vragen of om stukken van eerdere jaren te willen inzien kunt u contact opnemen met de scretaris op info@histvervdmh.nl.

ALV 10 oktober 2023

Agenda ALV 10 oktober 2023

Bijlage 1 – Notulen van de vorige ALV, gehouden op 18 April 2023

Bijlage 2 – Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027

Bijlage 3 – Begroting 2024

Bijlage 4 – Rooster van aftreden

 

ALV 18 april 2023

Agenda ALV 18 april 2023

Bijlage 1 Notulen van de vorige ALV, gehouden op 10 oktober 2022

Bijlage 2 Jaarverslag en jaarrekening 2022

Bijlage 3 Verklaring kascommissie HV 2022

 

Als u interesse heeft in de stukken van eerdere jaren, stuur dan een email naar de secretaris.