Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

Algemene ledenvergadering

Twee keer per jaar – April en September – organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze pagina vindt u de agenda en stukken van de ALV’s van het lopende en het vorige jaar. Voor vragen of om stukken van eerdere jaren te willen inzien kunt u contact opnemen met de scretaris op info@histvervdmh.nl.

Najaars ALV 29 september 2021

Agenda ALV 29 september 2021

Bijlage 1 – Notulen 14 april 2021

Bijlage 2 – Meerjarenbeleidsplan 2022-2024

Bijlage 3 – Gedragscode Historische Vereniging

Bijlage 4 – Rooster van periodiek aftreden bestuurleden HV

 

2021 – 14 april

Agenda

Bijlage 1 Notulen 30 September 2020

Bijlage 2 Jaarverslag 2020

Bijlage 3a Jaarrekening 2020

Bijlage 3b Verslag kascontrolecommisiie 2020

 

Als u interesse heeft in de stukken van eerdere jaren, stuur dan een email naar de secretaris.