Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

Schenkingen

Schenkingen

De vereniging is in grote mate afhankelijk van schenkingen om haar missie bewustwording van de geschiedenis en behoud van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn te kunnen bereiken. 
Heeft u foto’s, prenten/schilderijen, kaarten, akten of ander hsitorisch materiaal die onze collectie kan verrijken en wilt u die schenken, neem dan contact op met het hoofd van ons kenniscentrum / Museum tijdens de openingsuren of stuur een e-mail naar museum@histvervdmh.nl

 

Belastingvrij schenken

Giften aan een ANBI kunt u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voor ons als erkende ANBI geldt dat wij geen successierechten of schenkingsrechten hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.
Bent u voornemens een bedrag te schenken de vereniging? Neem dan contact met de penningmeester van onze vereniging. Dit kan via penningmeester@histvervdmh.nl