logo_HV_2022_25jrLR

Schenkingen

Schenkingen

De vereniging is mede afhankelijk van schenkingen om haar missie bewustwording van de geschiedenis en behoud van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn te kunnen bereiken. 

Schenkingen in natura

Heb je foto’s, prenten/schilderijen, kaarten, akten of ander historisch materiaal die onze collectie kunnen verrijken en wil je die schenken, neem dan contact op met ons.

Belastingvrij schenken

Ben je voornemens een bedrag te schenken aan de vereniging? Neem dan contact met de penningmeester van onze vereniging. Dit kan via penningmeester@histvervdmh.nl

Schenkingen aan een ANBI kun je van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

De historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is een zogenaamde ANBI,  een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Omdat de vereniging een culturele instelling is, worden we als culturele ANBI aangemerkt. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Meer info over onze vereniging en ANBI vind je hier.