Woensdag 21 februari 2024. “De ommuurde stad”, lezing door Rene de Kam – YouTube

0,005,00

Met het verkrijgen van het stadsrecht in 1122 mocht Utrecht ook een eigen stadsverdediging aanleggen. De bouw daarvan was een groot en duur karwei dat veel van de Utrechters heeft gevraagd. Om de veiligheid te waarborgen, moest de stadsverdediging goed worden onderhouden en bovendien regelmatig worden aangepast aan de alsmaar veranderende wapenwedloop. Zowel bij het onderhoud als de bewaking van de stad waren de gilden met hun gildeleden nauw betrokken. Ook maakten de gildeleden deel uit van het Utrechtse stadsleger. Dat gold ook voor de bewoners van de stadsvrijheid, het gebied om de stad heen waar eveneens het stadsrecht gold. In geval van nood mochten de bewoners daarvan dan ook bescherming zoeken achter de Utrechtse muren. Na een grootschalige modernisering in de eerste helft van de 16de eeuw raakte de stadsverdediging na 1600 steeds verder in verval. In de jaren na 1830 zijn vrijwel alle muren, torens en poorten gesloopt.

René de Kam is historicus en maakte als conservator Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum de grote tentoonstelling “De ommuurde stad” die in het najaar van 2020 daar te zien was. Ook schreef hij het gelijknamige boek dat eveneens in 2020 bij uitgeverij Het Spectrum is verschenen.

De locatie voor deze presentatie is de Schakel,

Schoolstraat 11 Vleuten.

Datum: Datum: woensdag 21 februari 2024, aanvang 20.00

Deelname € 5,00. Voor leden van de Historische Vereniging gratis.

Daarnaast is de presentatie ook weer te volgen via ons YouTube-kanaal.

Woensdag 21 februari 2024. “De ommuurde stad”, lezing door Rene de Kam – YouTube

0,005,00

Met het verkrijgen van het stadsrecht in 1122 mocht Utrecht ook een eigen stadsverdediging aanleggen. De bouw daarvan was een groot en duur karwei dat veel van de Utrechters heeft gevraagd. Om de veiligheid te waarborgen, moest de stadsverdediging goed worden onderhouden en bovendien regelmatig worden aangepast aan de alsmaar veranderende wapenwedloop. Zowel bij het onderhoud als de bewaking van de stad waren de gilden met hun gildeleden nauw betrokken. Ook maakten de gildeleden deel uit van het Utrechtse stadsleger. Dat gold ook voor de bewoners van de stadsvrijheid, het gebied om de stad heen waar eveneens het stadsrecht gold. In geval van nood mochten de bewoners daarvan dan ook bescherming zoeken achter de Utrechtse muren. Na een grootschalige modernisering in de eerste helft van de 16de eeuw raakte de stadsverdediging na 1600 steeds verder in verval. In de jaren na 1830 zijn vrijwel alle muren, torens en poorten gesloopt.

René de Kam is historicus en maakte als conservator Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum de grote tentoonstelling “De ommuurde stad” die in het najaar van 2020 daar te zien was. Ook schreef hij het gelijknamige boek dat eveneens in 2020 bij uitgeverij Het Spectrum is verschenen.

De locatie voor deze presentatie is de Schakel,

Schoolstraat 11 Vleuten.

Datum: Datum: woensdag 21 februari 2024, aanvang 20.00

Deelname € 5,00. Voor leden van de Historische Vereniging gratis.

Daarnaast is de presentatie ook weer te volgen via ons YouTube-kanaal.