Tijdschrift HV maart 2020

6,00

Inhoudsopgave
Voorwoord 4
Van de redactie 4
Verenigingsberichten 6
Oorlogsherinneringen uit een ver verleden 10
Vrijwilliger bij onze bloeiende vereniging: Diny van der Leest-Brand 13
Een unieke tijd 14
Uit het oorlogsdagboek van Kees van Dijk 16
Ook hier werden Joden gearresteerd en gedeporteerd 20
Jeugdpagina 25
Mijn Vleutens wereldje in oorlog 26
De oorlogsjaren in de Willemshoeve 28
Lies Staal, opgroeien in Vleuten tussen twee wereldoorlogen (6) 32
Terug naar Vleuten (21) Ontzag 37
Het ging helemaal fout in Café Huigen 38
De vergeten slachtoffers: dwangarbeiders in Duitsland 46
Ondergronds verleden (39) 48
Voor u bekeken 52
Van over het Kanaal 54

Tijdschrift HV maart 2020

6,00

Inhoudsopgave
Voorwoord 4
Van de redactie 4
Verenigingsberichten 6
Oorlogsherinneringen uit een ver verleden 10
Vrijwilliger bij onze bloeiende vereniging: Diny van der Leest-Brand 13
Een unieke tijd 14
Uit het oorlogsdagboek van Kees van Dijk 16
Ook hier werden Joden gearresteerd en gedeporteerd 20
Jeugdpagina 25
Mijn Vleutens wereldje in oorlog 26
De oorlogsjaren in de Willemshoeve 28
Lies Staal, opgroeien in Vleuten tussen twee wereldoorlogen (6) 32
Terug naar Vleuten (21) Ontzag 37
Het ging helemaal fout in Café Huigen 38
De vergeten slachtoffers: dwangarbeiders in Duitsland 46
Ondergronds verleden (39) 48
Voor u bekeken 52
Van over het Kanaal 54