Tijdschrift HV juni 2019

6,00

Inhoudsopgave
Voorwoord 3
Van de redactie 4
Verenigingsberichten 5
Met de Vleuten 3 van Rijnland naar Leiderdorp? Of met de Vikingen
naar Dorestad? 8
Vrijwilliger bij onze bloeiende vereniging: Arie Eijgenraam 11
Van ‘De Lage Hoeve’ naar ‘Geertjeshoeve’ (deel 3, slot) 12
Klassen- en groepsfoto’s – Huishoudschool in De Meern 17
Lies Staal, opgroeien tussen twee wereldoorlogen (5) 18
Jeugdpagina 22
Ondergronds Verleden (36) 24
Bericht uit de archeohotspot 25
De Haar onthuld (5) De ondertekenaars van de Stichtse Landbrief uit
1375 nader onderzocht 26
Nog een keer wandelen…met Jac P. Thijsse 28
Het Romeinse Rijk (9) de Pax Romana 37
Terug naar Vleuten (19) Avondvierdaagse 39
Verdwenen straatnamen (4) de Huppeldijk 40
Voor u bekeken 44
Van over het Kanaal 46

Tijdschrift HV juni 2019

6,00

Inhoudsopgave
Voorwoord 3
Van de redactie 4
Verenigingsberichten 5
Met de Vleuten 3 van Rijnland naar Leiderdorp? Of met de Vikingen
naar Dorestad? 8
Vrijwilliger bij onze bloeiende vereniging: Arie Eijgenraam 11
Van ‘De Lage Hoeve’ naar ‘Geertjeshoeve’ (deel 3, slot) 12
Klassen- en groepsfoto’s – Huishoudschool in De Meern 17
Lies Staal, opgroeien tussen twee wereldoorlogen (5) 18
Jeugdpagina 22
Ondergronds Verleden (36) 24
Bericht uit de archeohotspot 25
De Haar onthuld (5) De ondertekenaars van de Stichtse Landbrief uit
1375 nader onderzocht 26
Nog een keer wandelen…met Jac P. Thijsse 28
Het Romeinse Rijk (9) de Pax Romana 37
Terug naar Vleuten (19) Avondvierdaagse 39
Verdwenen straatnamen (4) de Huppeldijk 40
Voor u bekeken 44
Van over het Kanaal 46