“Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar 1672” Lezing door Leen Ouweneel , donderdag 22 september 2022

0,005,00

Op donderdag 22 september 2022 verzorgt de Historische Vereniging weer een lezing in het kader van “900 jaar waterbeheer van Oude Rijn tot Leidsche Rijn”.

Spreker deze keer is Leen Ouweneel die de vele aspecten van de Hollandse Waterlinie zal belichten..

De Hollandse waterlinie, die in 1672 werd aangelegd, was gebaseerd op onderwaterzetting (ofwel inundatie) van polders. Door jarenlange inklinking van het veenlandschap waren deze polders lager komen te liggen dan de rivieren die dit gebied doorsneden. In 1672 werd onze Republiek aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Onder leiding van Lodewijk XIV en zijn maarschalken trok begin juni van dat jaar een legermacht van 130.000 man ons land binnen. Het Staatse leger werd gedwongen zich vanaf de (Gelderse) IJssellinie terug te trekken richting Holland.

Die aanval kwam overigens niet onverwacht. In het eerste halfjaar van 1672 werden bijvoorbeeld diverse plannen ter verdediging gemaakt, indien de IJssellinie het zou begeven. In eerste instantie werd tussen de provincies Holland en Utrecht overlegd over de aanleg van een Grebbelinie of een Utrechtse linie. Waarom dat overleg mislukte en de provincie Utrecht kon worden bezet door de Fransen, zal uitgebreid aan de orde worden gesteld.

Daarna wordt uiteen gezet wat er werd geïnundeerd en hoe dat gebeurde, ofwel de wijze van totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie. Vervolgens komen aan de orde een aantal onderwerpen die zich in het zuidwestelijk deel van de provincie Utrecht hebben afgespeeld:

  1. De inundatiepoging door de Franse vijand bij Vreeswijk, met de bedoeling te trachten het legerkamp van prins Willem III en zelfs een deel van Holland onder water te zetten.
  2. Oorlogvoering langs de Lek, te weten een aanval van de Staatse troepen vanuit Schoonhoven op Vreeswijk en een aanval van de Franse troepen op Ameide.
  3. Zijn de gaten in de Lekdijk, gemaakt door de Fransen, voordelig of nadelig voor onze landsverdediging?

Zelfverklaard “archieftijger” Leen Ouweneel heeft afgelopen vijf jaar in tal van archieven diepgaand onderzoek verricht naar de toepassing van water voor defensie-doeleinden in het Rampjaar: water niet meer als vijand maar als vriend.

Locatie voor deze presentatie is nog niet bekend, deze zal nader worden vermeld.

Datum: donderdag 22 september 2022, aanvang 20.00

Daarnaast is de presentatie ook weer te volgen via ons YouTube-kanaal. Geef bij aanmelding aan of u de presentatie live wilt bijwonen of via youtube. In beide gevalle tickets verkrijgbaar via onze webshop.

Deelname € 5,00, leden Hist. Ver. gratis. Beide incl. 1 consumptie

Wissen

“Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar 1672” Lezing door Leen Ouweneel , donderdag 22 september 2022

0,005,00

Op donderdag 22 september 2022 verzorgt de Historische Vereniging weer een lezing in het kader van “900 jaar waterbeheer van Oude Rijn tot Leidsche Rijn”.

Spreker deze keer is Leen Ouweneel die de vele aspecten van de Hollandse Waterlinie zal belichten..

De Hollandse waterlinie, die in 1672 werd aangelegd, was gebaseerd op onderwaterzetting (ofwel inundatie) van polders. Door jarenlange inklinking van het veenlandschap waren deze polders lager komen te liggen dan de rivieren die dit gebied doorsneden. In 1672 werd onze Republiek aangevallen door Engeland, Frankrijk en de bisdommen Munster en Keulen. Onder leiding van Lodewijk XIV en zijn maarschalken trok begin juni van dat jaar een legermacht van 130.000 man ons land binnen. Het Staatse leger werd gedwongen zich vanaf de (Gelderse) IJssellinie terug te trekken richting Holland.

Die aanval kwam overigens niet onverwacht. In het eerste halfjaar van 1672 werden bijvoorbeeld diverse plannen ter verdediging gemaakt, indien de IJssellinie het zou begeven. In eerste instantie werd tussen de provincies Holland en Utrecht overlegd over de aanleg van een Grebbelinie of een Utrechtse linie. Waarom dat overleg mislukte en de provincie Utrecht kon worden bezet door de Fransen, zal uitgebreid aan de orde worden gesteld.

Daarna wordt uiteen gezet wat er werd geïnundeerd en hoe dat gebeurde, ofwel de wijze van totstandkoming van de Oude Hollandse Waterlinie. Vervolgens komen aan de orde een aantal onderwerpen die zich in het zuidwestelijk deel van de provincie Utrecht hebben afgespeeld:

  1. De inundatiepoging door de Franse vijand bij Vreeswijk, met de bedoeling te trachten het legerkamp van prins Willem III en zelfs een deel van Holland onder water te zetten.
  2. Oorlogvoering langs de Lek, te weten een aanval van de Staatse troepen vanuit Schoonhoven op Vreeswijk en een aanval van de Franse troepen op Ameide.
  3. Zijn de gaten in de Lekdijk, gemaakt door de Fransen, voordelig of nadelig voor onze landsverdediging?

Zelfverklaard “archieftijger” Leen Ouweneel heeft afgelopen vijf jaar in tal van archieven diepgaand onderzoek verricht naar de toepassing van water voor defensie-doeleinden in het Rampjaar: water niet meer als vijand maar als vriend.

Locatie voor deze presentatie is nog niet bekend, deze zal nader worden vermeld.

Datum: donderdag 22 september 2022, aanvang 20.00

Daarnaast is de presentatie ook weer te volgen via ons YouTube-kanaal. Geef bij aanmelding aan of u de presentatie live wilt bijwonen of via youtube. In beide gevalle tickets verkrijgbaar via onze webshop.

Deelname € 5,00, leden Hist. Ver. gratis. Beide incl. 1 consumptie

Wissen