logo_HV_2022_25jrLR

Privacy Verklaring

De Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens & Leidsche Rijn (hierna Historische Vereniging) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn de systemen en processen van de Historische Vereniging goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Historische Vereniging?

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Bankrekeningnummer (IBAN)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Waarvoor verwerkt de Historische Vereniging uw persoonsgegevens?

Als lid van de Historische Vereniging heeft u rechten en plichten.

 • U betaalt contributie. Als u een machtiging voor automatische incasso hebt afgegeven gebruiken wij daarvoor uw bankrekeningnummer. Anders ontvangt u hiervoor een op naam gestelde factuur op uw huisadres.
 • U ontvangt ons kwartaalblad. Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).
 • U ontvangt desgewenst onze digitale Nieuwsbrief. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres.

Als klant van onze Webshop heeft u rechten en plichten.

 • U betaalt voor artikelen die u via ons bestelt
 • U ontvangt van ons bestelde artikelen als u voor de optie verzenden heeft gekozen. Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens. 

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.


Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u lid bent van de Historische Vereniging. Als u uw lidmaatschap opzegt worden uw gegevens verwijderd aan het eind van het jaar van opzegging met uitzondering van uw e-mailadres. Wij registreren u dan als belangstellende ten behoeve van het ontvangen van onze digitale Nieuwsbrief en om u als voormalig lid te informeren over éénmalige grootschalige evenementen en jubileumbijeenkomsten.

De klantgegevens uit aankopen via de webshop worden verwijderd aan het eind van het jaar volgend op het jaar van aankoop.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens als lid van de Historische Vereniging?

U kunt via de ledenadministratie de Historische Vereniging (ledenadmin@histvervdmh.nl) een verzoek indienen om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie

Wij treffen maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens bij te werken of aan te passen.

Recht op wissen

U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij uw lidmaatschap opzegt of wanneer u uw toestemming voor automatische incasso intrekt. 

Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie-uitingen zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder

U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan er vanuit dat u eerst de Historische Vereniging van uw klacht op de hoogte stelt en een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

 

Website cookies

Bij het bezoek aan onze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. 

Tevens gebruiken wij deze cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag (hoeveel bezoekers en wat het meeste bekeken wordt). Gegevens over uw bezoekgedrag gebruikt de Historische Vereniging om de inhoud van de website en de nieuwsbrief optimaal af te stemmen op de behoefte van de bezoekers van de website. De informatie die de Historische Vereniging op die manier van onze bezoekers krijgt, behandelen wij zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

Cookies uitschakelen

Via de instellingen van uw browser kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop u dit kunt doen verschilt per browser. Meer informatie kunt u vinden in de “Help”-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

Digitale nieuwsbrief 

De Historische Vereniging biedt ook een digitale nieuwsbrief aan voor leden en belangstellenden waarin u wordt geïnformeerd over relevante zaken zoals komende activiteiten. Gegevens zoals uw e-mailadres, die u bij aanmelding hebt opgegeven, gebruiken wij uitsluitend voor het toesturen van deze digitale nieuwsbrieven. Elke digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.