logo_HV_2022_25jrLR

Register tijdschriften en overige publicaties

Register

Register van artikelen die in het verenigings tijdschrift zijn verschenen in de  Jaargangen 1 t/m 42 (1981 t/m 2022).

Dit register bestaat uit twee delen. Een Onderwerpenregister (A) en een Auteursregister (B).

Het Register is ook in het Kenniscentrum in te zien. Bij de titels van de artikelen zijn de jaargang, het nummer en het paginanummer aangegeven. De in elk nummer voorkomende verenigingsberichten en mededelingen zijn in dit register niet opgenomen.

Je kunt, indien voorradig, nog oude tijdschriften kopen via de vereniging of een kopie van het artikel laten maken.

Collectiebank

Verder kun je een veelheid aan afbeeldingen en publicaties vinden in onze Collectiebank! Bijvoorbeeld de speciale uitgaven van onze vereniging, en de periodieke uitgave “Onze gemeente” van de gemeente Vleuten-De Meern over de jaren 1964-1980.

Sabine

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine.  Dit is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.

T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine. Echter helaas wordt Sabine niet langer bijgewerkt