Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

Overzicht van de publicaties

Register

Register van artikelen die in het verenigings tijdschrift zijn verschenen in de  Jaargangen 1 t/m 41 (1981 t/m 2021)

Dit register bestaat uit twee delen:

A. Onderwerpenregister

B. Auteursregister

De lijst is ook in het Kenniscentrum in te kijken.

Bij de titels van de artikelen zijn de Jaargang, het nummer en het paginanummer aangegeven.
De in elk nummer voorkomende verenigingsberichten en mededelingen zijn in dit register niet opgenomen.

U kunt, indien voorradig nog oude tijdschriften kopen via de vereniging of er een copie van het artikel laten maken.

Sabine

U kunt de artikelen uit ons tijdschrift ook digitaal zoeken in Sabine.  Dit is een bibliografisch gegevensbestand, waarin de titels zijn opgenomen van boeken en tijdschriftartikelen over alle mogelijke aspecten van de provincie Utrecht, zoals: geschiedenis, landschap, economie, politiek, milieu, monumentenzorg, archeologie, landbouw, nijverheid, kunst etc.

T/m 2003 zijn alle artikelen van ons tijdschrift opgenomen in Sabine. Echter helaas wordt Sabine niet langer bijgewerkt.