logo_HV_2022_25jrLR

Overig nieuws

Terugkijken SHHV lezing over Bonifatius

Op 18 mei 2021 verzorgde Martin de Bruijn een lezing over Bonifatius in onze streken. De lezing is hier terug te zien.

Aan de rol en betekenis van Willibrord als grondlegger van de Utrechtse kerk wordt in tal van publicaties de nodige aandacht besteed. De rol echter die zijn aanvankelijke leerling Bonifatius in Utrecht speelt, is veel minder bekend. Bonifatius kennen veel mensen vooral als de martelaar-missionaris die in 754 bij Dokkum wordt vermoord door Friezen. Bonifatius bouwt echter in Utrecht niet alleen een nieuwe, aan Sint-Salvator gewijde, kerk maar beijvert zich ook voor het voortbestaan van de Utrechtse kerk als zelfstandige kerk en zetel van een direct onder Rome staand bisdom. In deze lezing zullen de resultaten van nieuw onderzoek naar de rol van Bonifatius voor de kerk en het (een groot deel van het huidige Nederland omvattende) middeleeuwse bisdom Utrecht worden gepresenteerd. Daarbij gaat de spreker ook in op de vermelding van Liudger in een biografie over Bonifatius dat hij onder andere ook ‘Wyrda’ – het huidige Woerden – bezoekt.

Martin W.J. de Bruijn studeerde rechten met historische keuzevakken in zijn geboortestad en promoveerde in 1994 cum laude aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift met de titel Husinghe ende hofstede. Het is een institutioneel-geografische studie van de rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de Middeleeuwen.

 

Hanneke van Asperen – Romeyn de Hooghe over het Rampjaar en het verval van de Republiek

Kort na het Rampjaar teisterden natuurrampen de Republiek. In een fascinerende prent liet de Amsterdamse etser en graveur Romeyn de Hooghe zien dat menselijk wangedrag tijdens en kort na het Rampjaar de oorzaak was geweest van de allesverwoestende Allerheiligenvloed in 1675, met het verval van de Republiek tot onafwendbaar gevolg. De prent van Romeyn de Hooghe is tot in detail te bekijken op Rijksstudio: http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.466803

Deze serie webinars is een initatief van het Platform Rampjaarherdenking. https://rampjaarherdenking.nl/

Online rondleiding over de tentoonstelling Romeinen langs de Rijn.

Conservator Jasper de Bruin neemt je mee voor een korte online rondleiding over de tentoonstelling Romeinen langs de Rijn. In ruim een kwartier tijd vertelt hij over het leven van alledag langs de Rijn, de rivier die tweeduizend jaar geleden in Nederland de noordgrens vormde van het Romeinse Rijk. Je hoort verhalen over soldaten en families, bouw- en kookkunsten, spellen en vermaak, verbroedering en ruzies. En je ziet natuurlijk de archeologische objecten uit de tentoonstelling die Jaspers verhalen illustreren. Veel kijkplezier gewenst!