logo_HV_2022_25jrLR

Overig nieuws

Terugkijken SHHV lezing over Bonifatius

Op 18 mei 2021 verzorgde Martin de Bruijn een lezing over Bonifatius in onze streken. De lezing is hier terug te zien.

Bonifatius kennen veel mensen vooral als de martelaar-missionaris die in 754 bij Dokkum wordt vermoord door Friezen. Bonifatius bouwt echter in Utrecht niet alleen een nieuwe, aan Sint-Salvator gewijde, kerk maar beijvert zich ook voor het voortbestaan van de Utrechtse kerk als zelfstandige kerk en zetel van een direct onder Rome staand bisdom. In deze lezing zullen de resultaten van nieuw onderzoek naar de rol van Bonifatius voor de kerk en het (een groot deel van het huidige Nederland omvattende) middeleeuwse bisdom Utrecht worden gepresenteerd. Daarbij gaat de spreker ook in op de vermelding van Liudger in een biografie over Bonifatius dat hij onder andere ook ‘Wyrda’ – het huidige Woerden – bezoekt. 

Online rondleiding over de tentoonstelling Romeinen langs de Rijn.

Conservator Jasper de Bruin neemt je mee voor een korte online rondleiding over de tentoonstelling Romeinen langs de Rijn. In ruim een kwartier tijd vertelt hij over het leven van alledag langs de Rijn, de rivier die tweeduizend jaar geleden in Nederland de noordgrens vormde van het Romeinse Rijk. Je hoort verhalen over soldaten en families, bouw- en kookkunsten, spellen en vermaak, verbroedering en ruzies. En je ziet natuurlijk de archeologische objecten uit de tentoonstelling die Jaspers verhalen illustreren. Veel kijkplezier gewenst!