logo_HV_2022_25jrLR

Onze partners

De Historische Vereniging werkt samen met een groot aantal partners. Dank zij hun expertise zijn wij in staat om het historische product nog beter onder de aandacht te brengen van de geïnteresseerden.

Het gaat daarbij om het faciliteren van mogelijkheden, kennisuitwisseling of ondersteuning bij beleidskeuzes.   

Voor een overzicht van deze partners verwijzen wij o.a. naar de pagina “Links” 

 

Hieronder een korte samenvatting: 

 

Broederschap van Vleuten

Het ontstaan van R.K. de Broederschap van Vleuten is in 1471 geïnitieerd door toenmalig pastoor Arent Janssen van der Bilt. Door schenkingen en erflatingen van lokale heren en hun nazaten verwerft de Broederschap in de loop van de tijd de nodige bezittingen. Dit gaf de Broederschap de financiële mogelijkheden om de armen van Vleuten – Haarzuilens te ondersteunen. Eén van de eerste dingen die de Broederschap van Vleuten deed was het bouwen van de Broederschapshuisjes. Die zijn nog altijd een begrip in Vleuten en omgeving.

Sinds 1988 maakt de Historische Vereniging gebruik van een deel van de huisjes. De Broederschap is daarbij niet enkel verhuurder maar heeft zich altijd opgesteld als trouwe partner van de vereniging. Zo hebben zij mede zorg gedragen voor de prachtige renovatie in 2018 waardoor wij nu over een prachtig kenniscentrum annex museum kunnen beschikken.

 

Museum Hoge Woerd 

Het archeologiemuseum van Utrecht is gehuisvest in Castellum Hoge Woerd. Bewonder hier het 2000 jaar oude Romeinse schip met zijn complete inventaris, beklim de muren van het imposante fort en reis door de geschiedenis van mens en landschap. Een uniek en interactief museum voor jong en oud. De toegang is gratis.

De Historische Vereniging werkt nauw samen met het museum. Zo zijn vrijwilligers van onze vereniging vanaf het begin betrokken bij de opzet van de jeugdprogramma’s Kijkwijzers en Graaf Junior.

 

Gemeente Utrecht 

De gemeente Utrecht heeft de historie van ons gebied als belangrijk onderdeel in haar beleid. 

De Archeologische dienst van de gemeente is al vele jaren actief met archeologische onderzoeken en deelt de resultaten graag met onze vereniging.

Daarnaast is het initiatievenfonds van de gemeente ook regelmatig bereid om financiële ondersteuning te verstrekken bij het realiseren van projecten. En zijn de wijkbureaus nauw betrokken bij onze activiteiten.

 

 Kern met Pit 

Logo Kern met PitKern met Pit is een initiatief van Katalys. Katalys is een netwerk van vrijwillige adviseurs dat actieve burgers kosteloos helpt bij het verbeteren van hun leefomgeving. Medewerkers van Katalys participeren met regelmaat in projecten die Katalys begeleidt. Katalys geeft via deze samenwerking vorm aan haar maatschappelijke betrokkenheid. Ook voor Kern met Pit-deelnemers is de deskundigheid van Arcadis beschikbaar. De Historische Vereniging heeft bij het opzetten van het eerste Meerjarenbeleidsplan dankbaar gebruik gemaakt van kennis en tips op dit gebied.

Adviseurs van Kern met Pit ondersteunen de vereniging bij het ontwikkelen van de beleidsplannen en de uitvoering hiervan. Daarnaast ondersteunen zij onze vereniging ook financieel bij het realiseren van projecten.

 

Landschap Erfgoed Utrecht 

Deze organisatie is een van de aanjagers op gebied van behoud van landschapsbeheer en cultureel erfgoed.  Het is tevens een netwerk van veel verschillende organisaties in deze provincie. Ook het onderdeel Historisch Erfgoed is een belangrijk onderdeel in hun doelstellingen waarvan de vereniging graag gebruik maakt. Daarnaast faciliteert de organisatie regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten en cursussen. Ook hierdoor leren wij van de kennis van derden om onze doelstellingen verder te bereiken.

 

Metaal Kathedraal

De voormalige katholieke kerk annex fabriek is sinds 2011 een ecologische creatieve broedplaats. Een autonome organisatie geïnitieerd door kunstenaars. Een onafhankelijke organisatie ontstaan in samenwerking met en door de magie van het monumentale pand met landgoed. Geïnitieerd door kunstenaars voor kunstenaars die projecten realiseren samen met wijk, stad en bewoner. De nieuwe pastoors verbinden middels de “religie” cultuur.

De Metaal Kathedraal heeft ook de historie als een belangrijk onderdeel van hun doelstellingen. Bij veel projecten kunnen wij dan ook een beroep op hun faciliteiten, enthousiasme en kennis.

 

Máximapark 

Het hart van onze wijken is het Máximapark. Een prachtig park dat mede in stand gehouden wordt door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Het huidige park is natuurlijk ontwikkeld rondom een belangrijk deel van de oude gronden: Land- en tuinbouw waren de oorsprong hier. De vrienden van het Máximapark hebben ook oog voor behoud van de historie van dit gebied en onze vereniging werkt dan ook graag samen met hen.