Archeologie

Tijdens de bouw van Leidsche Rijn werden regelmatig archeologische vondsten gedaan, vooral uit de Romeinse tijd: wachttorens, schepen, munten en gebruiksvoorwerpen.

Door deze – soms unieke – vondsten kan de geschiedenis van de noordgrens van het Romeinse Rijk opnieuw worden beschreven.

 

De opgraving van een Romeins schip in 2003
De opgraving van een Romeins schip in 2003

Op YouTube staat een 14 minuten durende recente film over het Romeinse schip De Meern-1. Deze film geeft een goed beeld van de opgraving van het schip, de stand van zaken van de conservering in Lelystad en de vondsten die in het schip zijn gedaan. Klik en bekijk het filmpje

 

 

 

Bij opgravingen worden unieke vondsten gedaan.
Bij opgravingen worden unieke vondsten gedaan.

Nog steeds vindt archeologisch onderzoek plaats aan (de restanten van) kastelen en ridderhofsteden. De Historische Vereniging verleent regelmatig medewerking aan deze onderzoeken.

 

Hieronder ziet u een afbeelding met de loop van de limes en de verschillende vindplaatsen.

 

Opgravingen Vleuten-De Meern
Opgravingen Vleuten-De Meern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Radboud Universiteit van Nijmegen publiceert Auxilia, een reeks over de Romeinse geschiedenis. Klik op deze link voor de publicatie ‘Het Romeinse gedraaide aardewerk van de nederzetting Leidsche Rijn-Hogeweide’ .

Romeinse wachttoren

In het kader van de bouwwerkzaamheden voor de Vinex-locatie ‘Vleuterweide’ werden in het najaar van 2002 aan de Zandweg bij boerderij Goedenburgh twee Romeinse wachttorens gevonden. Na onderzoek bleken beide wachttorens te dateren uit het midden van de 1ste eeuw na Christus. Naar aanleiding van deze en andere Romeinse vondsten in die periode heeft de afdeling Cultuurhistorie van de gemeente Utrecht een plan voorgelegd om een Romeinse wachttoren te herbouwen.

Romeinse wachttoren
Romeinse wachttoren

Eind 2007 kreeg de Historische Vereniging van de gemeente Utrecht het verzoek om opdrachtgever te worden voor de bouw van een Romeinse wachttoren. Onze vereniging heeft hier toen mee ingestemd en in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de voorbereiding en bouw van deze Romeinse wachttoren. In september 2003 werd de wachttoren officieel geopend door wethouder Isabella.

Klik op deze link (pdf) voor een achtergrondartikel uit ‘Archeologische Kroniek Provincie Utrecht’ van o.a. stadsarcheoloog Herre Wynia over de wachttoren vondsten.

Castellum

De Historische Vereniging was altijd een warm pleitbezorger voor de bouw van een (Romeins) Archeologisch Museum op haar grondgebied. Dit Castellum is in september 2015 geopend.

 

Voor meer informatie over de Romeinse geschiedenis in De Meern kunt u kijken op een speciale website over dit onderwerp: Romeins Leidsche Rijn of op deze site van de gemeente Utrecht.