logo_HV_2022_25jrLR

De R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten

De leden van de R.K.Broederschap van Vleuten met hun dames bij de viering van het 450 jarig jubileum op 21 juni 1921
1e rij zittend, vlnr. Johnnes Versteeg, Johannes A.Verder (burg. Vleuten), Philibertus J.W. van Bijlevelt, (2e vice-procurator), Everadus J. Van Dijk, (procurator), Gerardus van der Meer, (1e vice-procurator), Henricus S. Ohl, (pastoor), Theodorus J. Oostrom.
2e rij staand, vlnr. mevr. Verder-Liesker, mevr M. Broekhuijse-Vergeer, mevr Vulto-van Schaik, mevr. M.W. van Dijk-Spollu, mevr G. Versteeg-Hilhorst, mevr. A van Bijlevelt-van Oostrom, mej. O. Oosterom, mevr. C. Van Dijk-Lensinck, mej. A van Bijlaeveldt, mevr. C. De Lange-Vulto.
3e rij staand, vlnr. Martinus A. Versteeg, mevr. J. Versteeg – van der Meer, Hubertus A. Broekhuijse, Everardus L. Van Dijk, Petrus J. Van Dijk, Johannes Vulto.
4e rij staand, vlnr. Hermanus de Lange, Johannes van Wijk, Theodorus S. Van Bijlevelt.

De R.K. Broederschap Onze Lieve Vrouw van Vleuten is opgericht op 21 april 1471 en bestaat in 2021 al 550 jaar. De Broederschap heeft nog steeds als doelstelling: het ontplooien van sociale en culturele initiatieven en het ondersteunen – bevorderen van godsdienstige, charitatieve, culturele en sociale acties in Vleuten en Haarzuilens. Dit alles vanuit een gevoel van naastenliefde en verbondenheid met de medemens, de waarden die besloten liggen in het woord Broederschap. 

Ontstaan van de Broederschap van Vleuten

In 1471 was toenmalig pastoor Aernt Jansz van der Bilt het geruzie tussen de diverse adellijke- kasteelheren uit de parochie in Vleuten het helemaal zat. Op zondag 21 april komen de heren daarom bij elkaar en besluiten ze na de nodige gedachtewisselingen een broederschap op te richten voor het Onze Lieve Vrouwe-altaar van de Sint Willibrorduskerk, de huidige Torenpleinkerk in Vleuten. Door schenkingen en erflatingen van lokale heren en hun nazaten verwerft de Broederschap in de loop van de tijd de nodige bezittingen. Dit gaf de Broederschap de financiële mogelijkheden om de armen van Vleuten – Haarzuilens te ondersteunen. Eén van de eerste dingen die R.K. de Broederschap van Vleuten deed was het bouwen van de Broederschapshuisjes. Deze zijn nog altijd een begrip in Vleuten en huisvest nu de Historische Vereniging.
In de loop der eeuwen heeft het aantal broeders gewisseld tussen de twaalf en twintig heren. Hoewel het in het verleden ook mogelijk was voor vrouwen om toe te treden is dit nooit gebeurd. Op dit moment bestaat de Broederschap uit vijftien heren woonachtig in Vleuten of Haarzuilens en van Katholieke huize. 

Broederschapshuisjes

Broederschapshuisjes

De Broederschapshuisjes: het hart van de vereniging in het centrum van Vleuten.

Aangenomen wordt dat de vier Broederschapshuisjes omstreeks 1600 gebouwd zijn. Het is niet bekend wanneer de grond en huisjes eigendom zijn geworden van R.K. de Broederschap van Vleuten. De Broederschap richtte zich van oudsher op de armenzorg, welke bestond uit het verstrekken van maaltijden, huisvesting in de Broederschapshuisjes en (financiële) ondersteuning.

 

In 1954 werd één van de huisjes verhuurd aan de R.K. bibliotheek, in 1960 was er uitbreiding en werd er een tweede huisje toegevoegd. In 1964 verhuisden de bewoners van de andere twee huisjes naar een bejaardencentrum en werden alle huisjes samengevoegd voor de bibliotheek. Deze verhuisde in 1972 en vanaf toen waren de huisjes in gebruik als discotheek en artotheek. Nadat ook deze in 1988 waren verhuisd, heeft de Historische Vereniging zijn intrek in de huisjes genomen en is er een kenniscentrum en museumruimte gevestigd.

In 2019 heeft R.K. de Broederschap van Vleuten de huisjes grondig laten restaureren en aangepast aan de normen van de 21e eeuw.

Waar staat de R.K. Broederschap van Vleuten anno 2021 voor?
Op hun website (www.broederschapvleuten.nl)  is onder andere een overzicht te vinden van de projecten welke in de loop der jaren zijn ondersteund. 

Meer weten?
Er hebben een aantal artikelen in ons tijdschrift gestaan
Auteur: Dhr. Schoonderwoerd / 1999 uitgave 3 en 4 : De Broederschap van O..L..Vrouw te Vleuten 

Bron:  website Broederschap van Vleuten