logo_HV_2022_25jrLR

Gerealiseerde projecten

De historische vereniging heeft met haar vrijwilligers in de afgelopen jaren een groot aantal projecten uitgevoerd en mijlpalen bereikt.
Hieronder vind je een selectie:

Canon van Leidsche Rijn (2021)

Tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van de Historische vereniging op zondag 29 augustus 2021 is de website met de Canon van Leidsche Rijn onthuld. Met de canon wil de vereniging bijdragen aan bewustwording van de rijke geschiedenis en behoud van historisch erfgoed binnen het grondgebied van Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn, en de inwoners bij elkaar brengen en verbinden.

Een canon biedt een overzicht in vensters van de cultuur en geschiedenis die van belang zijn om door te geven aan volgende generaties. Over een geschiedenis die meer dan 10.000 jaar teruggaat is veel te vertellen. Er is gekozen voor 50 vensters over belangrijke gebeurtenissen in ons gebied. De vensters zijn chronologisch en thematisch en voor een breed publiek.

Bij de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met alle delen van ons leefgebied, zodat iedere lezer ergens iets over zijn buurt ergens kan terug vinden. De canon draagt de naam Canon van ‘Leidsche Rijn’ omdat de canon gaat over het gebied rondom de Oude en Leidse Rijn.

Ruim een jaar is er aan de canon gewerkt door historicus Janjaap Luijt die de teksten en eindredactie heeft verzorgd, en door Evalien van ’t Veen voor de invoer van beelden, beeldbewerking en projectcoördinatie.

Van de canon zijn ook posters gemaakt onder andere voor basis- en middelbare scholen, buurtcentra en bibliotheken. De canon is onderdeel van de Canon van Nederland. Naast deze canon van Leidsche Rijn is er ook een Canon van de stad Utrecht.
De Canon van Leidsche Rijn is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Initiatievenfonds gemeente Utrecht, Kern met Pit en AM Haarzicht.

 

Glossy 20 jaar Leidsche Rijn (2018)

In 2018 vierden we het 20 jarig bestaan van Leidsche Rijn. In oktober 1998 werden de eerste huizen in de nieuwe wijk Langerak opgeleverd en bewoond. Ondertussen zijn we van circa 18.000 bewoners (destijds in Vleuten, De Meern en Haarzuilens) naar nu ruim 95.000 bewoners gegroeid in Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Soms vergeten we dat dit gebied ook al eeuwen bewoond werd, door steeds andere bewoners en ieder met zijn eigen verhalen, gebruiken, bebouwing en transport. Tijd dus om alle recente bewoners en geïnteresseerden de diverse verhalen te vertellen door de lokale Historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn.

Er zijn een twaalftal artikelen verzameld in deze gratis glossy, die over meer dan 2000 jaar bewoning van dit gebied gaat. Deze reis door de tijd verhaalt onder andere over de bronstijd, de Romeinen en de Limes, bijzondere opgravingen, de waterwegen en straten, gemeentegrenzen en de bouw van de Vinexwijk Leidsche Rijn. In 56 pagina’s leer je over je woongebied en zie je een variatie aan kleurrijke foto’s en afbeeldingen.

 

Van Vinex tot Vicus (2016, 2017, 2018)

Speciaal voor bewoners die in de Vinex nieuwbouwbuurten wonen, heeft de Historische Vereniging in 2016 een programma ontwikkeld in samenwerking met buurtverenigingen of met scholen in de buurt. Dit programma duurt ongeveer een dagdeel en bestaat uit een informatieve presentatie, een leuke (gezins-)wandeling met een rondleider en een afsluitende quiz . In 2016 vonden de eerste 4 edities plaats in de wijken Langerak, De Woerd, Veldhuizen en De Balije. In 2017 en in 2018 volgden de wijken: Vleuterweide, Terwijde, ‘t Zand, Hoge Weide en Grauwaart.

De bijeenkomsten hadden het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. Eerst nam een presentator de bezoeker mee op een visuele reis; vanuit de betreffende wijk naar de oude historie door middel van een video. Aansluitend konden de bewoners door de eigen buurt wandelen, waarbij een begeleider de deelnemers attendeerde op de vaak verborgen historische punten in de buurt. Teruggekomen bij het centrale punt werd afgesloten met een leuke quiz.

In het kader van dit project heeft de Historische Vereniging ook een boekje uitgegeven met een verklaring van de wijk-, buurt- en straatnamen en verdere uitleg van de geschiedenis: Straatwijs in Leidsche Rijn. Dit eerste boekje behandelt de wijken Langerak, de Woerd, de Balije en Veldhuizen, en kost € 10.

 

De Limes-app (2014)

De Limes-app is in het najaar van 2014 live gegaan. De bedoeling is om fiets- en wandelroutes te ontwikkelen in en om plaatsen langs de Limes met behulp van de app. Langs deze routes kunnen mensen vervolgens via de app informatie lezen en beluisteren over de geschiedenis van de Limes. Grote trekker van dit project is Lex Albers, voormalig voorzitter van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Hij is het project gestart, beginnend met de routes in de omgeving van Woerden. In de afgelopen jaren heeft met name Jan Bosman van onze vereniging veel tijd gestoken in het vullen van de content voor ons gebied. De naam van de Limes-app in de Apple-store Google play-kiosk of de Windowsphone store is ‘IZI travel gids’ en is gratis. De bijbehorende website is www.langsdelimes.nl

‘Terug naar toen’ (2014)

Het project Terug naar Toen heeft zogenaamde reminiscentiekoffers ontwikkeld. Bij dit project werden voor ouderen in zorginstellingen koffers met artikelen uit hun verleden samengesteld. Het Reminiscentiekoffers-project is in 2014 afgerond en gereedgekomen met in totaal 6 koffers. Het project heette “Terug naar Toen” en is in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkeld. Twee maal drie koffers zijn opgeleverd naar overkoepelende ouderenorganisaties, die vervolgens onderling de koffers kunnen ruilen.

Kinderen van Toen (2013, 2014, 2015)

Het project Kinderen van Toen is een zogenaamd oral history project: kinderen van nu interviewen kinderen van vroeger over een bepaalde tijd in hun leven. Via dat project zijn inmiddels drie dvd’s verschenen met de thema’s: De Tweede Wereldoorlog (2013), Grootmoederstijd: opgroeien in de jaren ‘30 (2014) en Tuinbouwhistorie (2015).

Deze interviews zijn ook te zien op de Collectiebank van de Historische Vereniging:

Oorlogsverhalen: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4

Opgroeien in de jaren ’30: deel 1, deel 2, deel 3, deel 4              

Tuinders van toen: deel 1, deel 2, deel 3.

De Romeinse wachttoren

Romeinse wachttorenIn september 2013 werd de Romeinse wachttoren op de Hoge Woerd opgeleverd. De historische vereniging was niet alleen een groot pleitbezorger van dit mooie bouwwerk maar vervulde, op verzoek van de gemeente Utrecht, ook de rol van opdrachtgever/projectmanager. Meer informatie over de Romeinse wachttoren staat op Erfgoed Utrecht.

Ook binnen Museum Hoge Woerd, op de Hoge Woerd in De Meern, levert de Historische Vereniging een belangrijke bijdrage bij diverse Erfgoed educatie projecten.

 

Het Leven in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn (2012, 2013)

In 2012 en 2013 bracht de Historische vereniging in samenwerking met uitgeverij Quadraat en bureau Fecit een reeks van 12 magazines uit in de reeks “Het Leven in”. De reeks bestond uit de titels Van dorp naar stad, Transport, Tuinbouw, Eten en Drinken, Werken, Onderwijs, Sport, Oorlogsjaren, Cultuur, Monumenten, Zorg & Welzijn en Geloof. Alle nummers zijn in te zien op de Collectiebank van de vereniging.

 

Het Aelius-project (2012)

In 2012 heeft de historische vereniging in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) het project “Aelius” en het “Tijdportaal” gerealiseerd. Aelius is een Romeinse slaaf die gevangen zit in het castellum. Hij heeft een professor om hulp gevraagd om verder te komen in zijn leven. Met een z.g. “Spulletjesspeurder”, een iPad met Augmented Reality software, kan de professor objecten zien die onder de grond liggen. Scholen kunnen bij de historische vereniging een aantal iPad’s lenen waarmee leerlingen op een uitdagende manier geschiedenisles krijgen over de Romeinen en de Limes. Tijdens het werken met de iPad moeten zij opdrachten uitvoeren. Bij de lesstof hoort een DVD die klassikaal behandeld wordt en waarmee de opdrachten gezamenlijk worden nagekeken. Het Aelius-project is in 2010 door Nederland genomineerd voor de prestigieuze Europese Karel de Grote-prijs.

 

ANWB-borden (2006)

In 2006 vierde de historische vereniging haar 25-jarig bestaan. Aan het ANWB-fonds is ter gelegenheid van dit jubileum subsidie gevraagd om op en bij monumenten tekstborden en informatiepanelen te plaatsen. Hierdoor blijft de aandacht gevestigd op deze soms niet meer zichtbare historische objecten. Bij twee objecten is een informatiepaneel geplaatst (bij het castellum en bij de ruïne van kasteel Nijevelt).

Op zeven monumenten is in overleg met de eigenaren een tekstbord bevestigd (de Broederschapshuisjes, de Brouwerij, Huis Voorn en de kerken). Bij het 30-jarig bestaan zijn wederom met ANWB-subsidie zes informatiepanelen geplaatst. Dit keer bij de voormalige kastelen Huis Vleuten, Den Engh, De Grauwaert, Den Ham, het riviertje De Heycop en schuilkerk ‘t Hoog

Meer informatie over de ANWB borden HIER.