Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

Gerealiseerde projecten

jeDe historische vereniging heeft met haar vrijwilligers in de afgelopen jaren een groot aantal projecten uitgevoerd en mijlpalen bereikt.
Hieronder vind je een selectie:

Glossy 20 jaar Leidsche Rijn (2018)

In 2018 vierden we het 20 jarig bestaan van Leidsche Rijn. In oktober 1998 werden de eerste huizen in de nieuwe wijk Langerak opgeleverd en bewoond en ondertussen zijn we van circa 18.000 bewoners (destijds eigenlijk alleen in Vleuten De Meern) naar nu ruim 85.000 bewoners gegroeid in Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern. Soms vergeten we dat dit gebied ook al eeuwen bewoond werd, door steeds andere bewoners en ieder met zijn eigen verhalen, gebruiken, bebouwing en transport. Tijd dus om alle recente bewoners en geïnteresseerden, de diverse verhalen te vertellen en wie kan dat beter dan de lokale Historische vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens & Leidsche Rijn.

Er zijn een twaalftal artikelen verzameld in deze gratis glossy, die over meer dan 2000 jaar bewoning van dit gebied gaat. Deze reis door de tijd verhaalt o.a. over de bronstijd, de Romeinen en de Limes, bijzondere opgravingen, de waterwegen en straten, gemeentegrenzen en de bouw van de Vinexwijk Leidsche Rijn. In 56 pagina’s leer je over je woongebied en zie je een variatie aan kleurrijke foto’s en afbeeldingen.

Van Vinex tot Vicus (2016, 2017, 2018)

Logo Van Vinex tot Vicus

 

 

 

 

 

 

Speciaal voor bewoners die in de Vinexplan nieuwbouwbuurten wonen, heeft de Historische Vereniging in 2016 een programma ontwikkeld. Dit programma duurt ongeveer een dagdeel en bestaat uit een informatieve presentatie, een leuke (gezins)wandeling met rondleider en afsluitend een quiz over alles wat die middag is behandeld. In 2016 vonden de eerste 4 edities plaats in de wijken Langerak, De Woerd, Veldhuizen en De Balije. In 2017 en in 2018 volgden de wijken: Vleuterweide, Terwijde, t’Zand, Hoge Weide en Grauwaart.

De bijeenkomsten hadden het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. Om te beginnen nam een presentator de bezoeker mee op een visuele reis; vanuit de betreffende wijk naar de oude historie door middel van een video. Aansluitend konden de bewoners door de eigen buurt wandelen, waarbij een deskundige begeleider de deelnemers attendeerden op de vaak verborgen historische punten in de buurt. Teruggekomen bij het centrale punt werd met een leuke quiz de opgedane kennis getoetst.

Om de activiteiten nog meer als gezellige buurtactiviteit te organiseren werd zo goed mogelijk de samenwerking met buurtverenigingen of met scholen in de buurt gezocht. De betrokkenheid van de buurt werd hierdoor bij hun eigen geschiedenis verder geactiveerd.

In het kader van dit project heeft de Historische Vereniging ook een boekje uitgegeven met een verklaring van de wijk, buurt en straatnamen: Straatwijs in Leidsche Rijn. Een leuke kennismaking met de achtergrond van deze namen en verdere uitleg van de geschiedenis. Dit eerste boekje behandeld de wijken Langerak, de Woerd, de Balije en Veldhuizen en kost € 10.

De Limes-app (2014)

De Limes-app is in het najaar van 2014 live gegaan. De bedoeling is om in en om plaatsen langs de Limes fiets en wandelroutes te ontwikkelen die men kan lopen dan wel fietsen met behulp van de app. Langs deze routes kunnen mensen vervolgens via de app informatie lezen en beluisteren over de geschiedenis van de Limes. Grote trekker van dit project is Lex Albers, voormalig voorzitter van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Hij is het project gestart, beginnend met de routes in de omgeving van Woerden. Vervolgens heeft hij contact gezocht met andere organisaties aan de Limes waaronder onze vereniging. In de afgelopen 2 jaar heeft binnen onze vereniging met name Jan Bosman veel tijd gestoken in het vullen van de content voor ons gebied. Medio 2017 willen we het Leidsche Rijn-gedeelte van de Limes-app officieel live brengen.
De naam van de Limes-app in de Apple-store, Google play-kiosk of de Windowsphone store is ‘IZI travel gids’ en is gratis. De bijbehorende website is www.langsdelimes.nl

‘Terug naar toen’ (2014)

Het project Terug naar Toen heeft zogenaamde remiscentiekoffers ontwikkeld. Bij dit project werden voor ouderen in zorginstellingen koffers met artikelen uit hun verleden samengesteld. Het Reminiscentiekoffers-project is in 2014 afgerond en gereedgekomen met in totaal 6 koffers. Het project heette “Terug naar Toen” en is in samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkeld. Twee maal drie koffers zijn opgeleverd naar overkoepelende ouderenorganisaties, die vervolgens onderling de koffers ruilen.

Kinderen van Toen (2013, 2014, 2015)

Het project Kinderen van Toen is een zogenaamd oral history project waarbij kinderen van nu kinderen van vroeger interviewen over een bepaalde tijd in hun leven. Via dat project zijn inmiddels drie dvd’s verschenen met de thema’s De Tweede Wereldoorlog (2013), Grootmoederstijd (2014) en Tuinbouwhistorie (2015).

De Romeinse wachttoren (2013)3729_wachttoren_2013_klein

In september 2013 werd de Romeinse wachttoren op de Hoge Woerd opgeleverd. De historische vereniging was niet alleen een groot pleitbezorger van dit mooie bouwwerk maar vervulde, op verzoek van de gemeente Utrecht, ook de rol van opdrachtgever/projectmanager.

Ook binnen Museum Hoge Woerd, op de Hoge Woerd in De Meern, levert de Historische Vereniging een belangrijke bijdrage bij diverse Erfgoed educatie projecten.

 

 

 

 

Het Leven in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn (2012, 2013)

In 2012 en 2013 bracht de historische vereniging in samenwerking met uitgeverij Quadraat en bureau Fecit een reeks van 12 magazines uit in de reeks “Het Leven in”. De reeks bestond uit de titels Van dorp naar stad, Transport, Tuinbouw, Eten en Drinken, Werken, Onderwijs, Sport, Oorlogsjaren, Cultuur, Monumenten, Zorg & Welzijn en Geloof. Alle nummers, behalve het nummer over Transport zijn nog verkrijgbaar.

 

Het Aelius-project (2012)

In 2012 heeft de historische vereniging in samenwerking met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten (HKU) het project “Aelius” en het “Tijdportaal” gerealiseerd. Aelius is een Romeinse slaaf die gevangen zit in het castellum. Hij heeft een professor om hulp gevraagd om verder te komen in zijn leven. Met een z.g. “Spulletjesspeurder”, een iPad met Augmented Reality software, kan de professor objecten zien die onder de grond liggen. Scholen kunnen bij de historische vereniging een aantal iPad’s lenen waarmee leerlingen op een uitdagende manier geschiedenisles krijgen over de Romeinen en de Limes. Tijdens het werken met de iPad moeten zij opdrachten uitvoeren. Bij de lesstof hoort een DVD die klassikaal behandeld wordt en waarmee de opdrachten gezamenlijk worden nagekeken. Het Aelius-project is in 2010 door Nederland genomineerd voor de prestigieuze Europese Karel de Grote-prijs.

 

ANWB-borden (2006)

In 2006 vierde de historische vereniging haar 25-jarig bestaan. Aan het ANWB-fonds is ter gelegenheid van dit jubileum subsidie gevraagd om op en bij monumenten tekstborden en informatiepanelen te plaatsen. Hierdoor blijft de aandacht gevestigd op deze soms niet meer zichtbare historische objecten. Bij twee objecten is een informatiepaneel geplaatst (bij het castellum en bij de ruïne van kasteel Nijevelt).

Op zeven monumenten is in overleg met de eigenaren een tekstbord bevestigd (de Broederschapshuisjes, de Brouwerij, Huis Voorn en de kerken). Bij het 30-jarig bestaan zijn wederom met ANWB-subsidie zes informatiepanelen geplaatst. Dit keer bij de voormalige kastelen Huis Vleuten, Den Engh, De Grauwaert, Den Ham, het riviertje De Heycop en schuilkerk ‘t Hoog

Meer informatie over de ANWB borden HIER.