logo_HV_2022_25jrLR

Genealogie

Sinds de oprichting van de vereniging hebben leden onderzoek gedaan naar families uit Vleuten-De Meern, Haarzuilens en omgeving. Ook is er onderzoek gedaan naar de herkomst van vele tuindersfamilies die sinds het begin van de 20e eeuw in Vleuten-De Meern zijn komen wonen en werken.

Deze activiteiten hebben van ruim 150 familienamen stambomen opgeleverd. Hier vind je het overzicht van de familienamen die zijn onderzocht. Vanwege de privacyregels kunnen de stambomen niet op de website worden gepubliceerd. Ze zijn wel te bekijken in het Kenniscentrum van de vereniging in de Broederschapshuisjes te Vleuten.

Voor degenen die zelf onderzoek naar hun familie willen doen is in het Kenniscentrum veel informatie beschikbaar. In de Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht, het boekje Van aver tot aver (uit 1998), is op bladzijde 10 het volgende opgenomen:

“Zo vindt u in het documentatiecentrum van de Historische Vereniging in Vleuten een bijna compleet genealogisch overzicht betreffende deze gemeente”.

Veel genealogische bronnen zijn geïndexeerd en digitaal beschikbaar:

  • de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) (van vóór 1813)
  • de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters (vanaf 1813 tot 1950)

Deze bronnen zijn inmiddels gedigitaliseerd en online doorzoekbaar via de website van Het Utrechts Archief (https://hetutrechtsarchief.nl/) en https://www.wiewaswie.nl/

  • de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Vleuten, Oudenrijn en Veldhuizen (van 1850 tot 1940). Dit zijn ruim 32.000 namen van inwoners uit voornoemde gemeenten en periode.

In het Kenniscentrum is deze bron geïndexeerd en op naam doorzoekbaar. De woning- en gezinskaarten zijn vervolgens te bekijken op microfiches.

Voorts zijn voor genealogisch onderzoek de volgende bronnen beschikbaar:

  • veel standaard genealogische publicaties; zie onze database waarin ook boeken zijn opgenomen over genealogie, oud-schrift en historische landkaarten.
  • boeken met stambomen en kwartierstaten van personen uit de omgeving die genealogen aan onze vereniging hebben geschonken. Hier vind je deze publicaties.
  • een krantendatabase met artikelen uit ons werkgebied die nog niet door Delpher zijn gedigitaliseerd.
  • akten uit de oude dorpsgerechten (van vóór 1800), onder andere op het gebied van onroerend goed (de zogenaamde collectie Van der Poel). Indien nodig zijn deze akten vanuit het Oud-Nederlands getranscribeerd in hedendaags Nederlands.
  • akten van Indemniteit voor vertrekkende en inkomende personen van de oude gerechten. Hier vind je een namenlijst van de personen die een akte van indemniteit hebben ontvangen.
  • Familiedrukwerk uit de omgeving (geboortekaartjes, huwelijks- en overlijdensadvertenties en bidprentjes). Hier vind je een overzicht van de aanwezige bidprentjes.

Van al deze bronnen zijn scans en indexen beschikbaar op het Kenniscentrum.

Voor vragen of ondersteuning kun je contact opnemen met Mirjam van Rooijen: genealogie@histvervdmh.nl.

 

Sinds de oprichting van de vereniging hebben leden onderzoek gedaan naar families uit Vleuten-De Meern, Haarzuilens en omgeving. Ook is er onderzoek gedaan naar de herkomst van vele tuindersfamilies die sinds het begin van de 20e eeuw in Vleuten-De Meern zijn komen wonen en werken.

Deze activiteiten hebben van ruim 150 familienamen stambomen opgeleverd. Hier vind je het overzicht van de familienamen die zijn onderzocht. Vanwege de privacyregels kunnen de stambomen niet op de website worden gepubliceerd. Ze zijn wel te bekijken in het Kenniscentrum van de vereniging in de Broederschapshuisjes te Vleuten.

Voor degenen die zelf onderzoek naar hun familie willen doen is in het Kenniscentrum veel informatie beschikbaar. In de Gids voor genealogisch onderzoek in de provincie Utrecht, het boekje Van aver tot aver (uit 1998), is op bladzijde 10 het volgende opgenomen:

“Zo vindt u in het documentatiecentrum van de Historische Vereniging in Vleuten een bijna compleet genealogisch overzicht betreffende deze gemeente”.

Veel genealogische bronnen zijn geïndexeerd en digitaal beschikbaar:

  • de doop-, – trouw- en begraafboeken (DTB) (van vóór 1813)
  • de geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters (vanaf 1813 tot 1950)
  • de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten Haarzuilens, Vleuten, Oudenrijn en Veldhuizen (van 1850 tot 1940). Dit zijn ruim 32.000 namen van inwoners uit voornoemde gemeenten en periode.

  De DTB-boeken, de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters zijn in detail in het Kenniscentrum te bekijken op microfiches.

  Voorts zijn voor genealogisch onderzoek de volgende bronnen beschikbaar:

   • veel standaard genealogische publicaties; zie onze database waarin ook boeken zijn opgenomen over genealogie, oud-schrift en historische landkaarten.
   • boeken met stambomen en kwartierstaten van personen uit de omgeving die genealogen aan onze vereniging hebben geschonken Hier vind je deze publicaties..
   • een krantendatabase met artikelen uit ons werkgebied die nog niet door Delpher zijn gedigitaliseerd.
   • akten uit de oude dorpsgerechten (van vóór 1800) onder andere. op het gebied van onroerend goed (veel van deze akten zijn vanuit het Oud-Nederlands getranscribeerd in hedendaags Nederlands en digitaal beschikbaar, de zogenaamde. collectie Van der Poel).
   • akten van Indemniteit voor vertrekkende en inkomende personen van de oude gerechten.
   • Familiedrukwerk uit de omgeving (geboortekaartjes, huwelijks- en overlijdensadvertenties, en bidprentjes).