logo_HV_2022_25jrLR

Functiebeschrijving Vrijwilligerscoördinator

Functie Vrijwilligerscoördinator
Lid van De vrijwilligerscoördinator maakt geen onderdeel uit van het bestuur of een commissie en opereert zelfstandig
Taakomschrijving
  • Coördineren en (deels) uitvoeren van de uit het vrijwilligersbeleid voortvloeiende taken. Indien nodig aanpassingen in het beleid initiëren.
  • Coördineren van het werven en plaatsen van vrijwilligers o.a. door het bijhouden en bekend maken vacatures, bijhouden van een overzicht van commissies en functies en bijhouden van het aanbod van vrijwilligers.
  • Coördineren van de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers
  • Legt verbindingen met externe partijen die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van het vrijwilligersbeleid.
Tijdsinvestering Variërend van ± 2 tot 4 uur per week
Competenties
  • Enthousiasmerend en verbindend
  • Inlevingsvermogen, empathisch
  • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • Netwerker / veel contacten hebben binnen de Vereniging / aanspreekpunten weten te vinden.
Communiceert met Contactpersoon in bestuur (Voorzitter), Beheerder kenniscentrum/museum, gastvrouwen/heren museum, werkgroepen, Coördinator Tijdschriftbezorging
Begeleiding
  • De Voorzitter begeleidt de Vrijwilligerscoördinator bij het inwerken
  • Optioneel: deelname aan workshops van bv Vrijwilligerscentrale

Bijzonderheden Regelmatige aanwezigheid in het kenniscentrum/museum

 

13 + 15 =