logo_HV_2022_25jrLR

Functiebeschrijving Bestuurslid Museum en Archief

Functie Bestuurslid Museum en Archief
Lid van Het bestuur
Taakomschrijving
 • Ontwikkelt en coördineert het collectiebeleid
 • Draagt zorg voor het verzamelen, beoordelen en opslaan van items in een (digitaal) archief. Hij/zij bepaalt hoe een archief wordt ingericht zodat de documenten, kunst of voorwerpen gemakkelijk gevonden kunnen worden en toegankelijk is voor het publiek.
 • I.s.m. de beheerder en vrijwilligerscoördinator, zorgdragen voor de bemensing van het Museum en Kenniscentrum.
 • Hij/zij onderhoudt ook contact met externen en verschaft het publiek informatie over het archief
 • Het ontwikkelen van beleid en zorgdragen voor aantrekkelijke exposities in het museum
Tijdsinvestering
 • Variërend van ± 4 tot 8 uur per week
 • 1 x 4 weken bestuursvergadering
 • 2 x pj ledenvergadering


Competenties
 • Enthousiasmerend, betrouwbaar en verbindend
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Accuratesse en oplossingsgericht
 • Organisatievermogen
 • Creatief en innovatief
Communiceert met Beheerder kenniscentrum/museum, gastvrouwen/heren museum en de diverse werkgroepen
Begeleiding
 • Dit gaat deels om een nieuwe functie
 • Het vertrekkend bestuurslid wordt beheerder, hij zorgt samen met de voorzitter voor een goede overdracht van taken en begeleiding
Bijzonderheden Regelmatige aanwezigheid in het kenniscentrum/museum

 

12 + 8 =