logo_HV_2022_25jrLR

De Canon van Leidsche Rijn in 50 vensters

Sinds augustus 2021 vult de Canon van Leidsche Rijn (inclusief Vleuten, De Meern en Haarzuilens) de Canon van Nederland aan. De Canon vertelt in een overzicht van chronologisch geplaatste vensters het verhaal van de cultuur en geschiedenis van het stadsdeel Leidsche Rijn.
De Canon is er voor iedereen, van jong tot oud. Ook op school kan er in de klas gebruik van worden gemaakt. Het doel van de Canon is om nieuwsgierig te maken, zonder de pretentie te hebben volledig te zijn. Aan de vensters zijn vaak extra afbeeldingen en filmpjes toegevoegd, die uitnodigen om zelf op onderzoek uit te gaan en meer te leren.

 

De Canon van Leidsche Rijn is beschikbaar via DEZE LINK

 

Op alle scholen zijn posters beschikbaar gesteld van de Canon van Leidsche Rijn. Wil jij ook zo’n poster? Dan kun je die via onze webshop bestellen.

Voor informatie over de Canon: mail naar info@histvervdmh.nl

Scholen en organisaties die de Canon van Leidsche Rijn zelf aan willen schaffen tegen een vergoeding, kunnen informatie opvragen via info@histvervdmh.nl.

 

Meer over de inhoud van de Canon van Leidsche Rijn

Met een geschiedenis die meer dan 10.000 jaar teruggaat, is er veel keuze in onderwerpen mogelijk. Meestal is gekozen voor vensters die vertellen over gebeurtenissen die specifiek zijn voor de eigen omgeving. Bij de keuze van de onderwerpen is rekening gehouden met alle delen die tegenwoordig deel uitmaken van Leidsche Rijn, zodat gebeurtenissen en plaatsen uit zijn eigen buurt kunnen worden teruggevonden. Af en toe is aansluiting gezocht bij vensters van landelijke, regionale of plaatselijke Canons in de omgeving. De Canon van Leidsche Rijn is opgenomen binnen de stad Utrecht. Lokale historische personen zijn bewust buiten deze Canon gehouden.

Totstandkoming van de Canon van Leidsche Rijn

De Canon van Leidsche Rijn is een initiatief van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.
Een jaar lang is er gewerkt aan dit project dat iedereen op een laagdrempelige manier een kijkje geeft op de rijke en veelal verrassende historie. Daarbij is van vele kanten hulp geboden, waarvoor hartelijke dank.
Speciale dank gaat uit naar Janjaap Luijt, die de teksten, beeldcoördinatie en eindredactie voor zijn rekening nam en naar Evalien van ‘t Veen, die het project coördineerde en de beelden bewerkte voordat zij ze invoerde.
Bijdragen van het Initiatievenfonds gemeente Utrecht, Kern met Pit en AM Haarzicht hebben de Canon van Leidsche Rijn financieel mogelijk gemaakt.

Bronvermelding en beeldrecht

Niets mag zonder overleg en schriftelijk toestemming overgenomen worden uit deze Canon. Reproductie van teksten voor eigen gebruik en in met onderwijs samenhangende documenten (scripties, werkstukken en readers) is met bronvermelding toegestaan.
Vermenigvuldiging van tekstmateriaal voor commerciële doeleinden of embedding van delen in andere websites is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging.

Het beeldmateriaal is afkomstig uit het archief van de Historische Vereniging, Het Utrechts Archief, Topotijdreis.nl en uit de privéverzamelingen van Evalien van ’t Veen en Janjaap Luijt. De samenstellers hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Zij die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich wenden tot de vereniging. Waar nodig zal dan de juiste bronvermelding worden opgenomen of de informatie en het beeldmateriaal worden verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.