Algemene Ledenvergadering 2017

Op woensdag 12 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2016, de begroting 2017 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide discussie werd de jaarrekening 2016 goedgekeurd door de ledenvergadering. De heren Horst en Rasch werden benoemd tot lid van de kascommissie. Verder werd de begroting 2017 goedgekeurd.

Het bestuur had een voorstel geagendeerd voor een gezinslidmaatschap. Dit voorstel is niet aangenomen.

Dit najaar vindt de tweede ALV van 2017 plaats op woensdag 20 september. De concept-agenda voor deze ALV vindt u hier (pdf). De vergadering begint om 19:30 uur en vindt plaats in zaal 3 van De Schalm in De Meern (Oranjelaan 10).

Voor de concept-notulen van de ALV van dit voorjaar kunt u hier klikken, waarna een pdf-bestand wordt geopend op uw PC of laptop. Het definitieve jaarverslag 2016 vindt u hier.

 

 

Zat 2 sept: Van Vinex tot Vicus op de Uitmarkt in Vleuterweide

Op zaterdag 2 september zal het project Van Vinex tot Vicus aanwezig zijn bij de jaarlijkse Uitmarkt Leidsche Rijn in Vleuterweide.

Logo Van Vinex tot Vicus
Logo Van Vinex tot Vicus

Speciaal voor bewoners die in de Vinex-wijken wonen, en vaak onbekend zijn met de vele historie van dit gebied, heeft de Historische Vereniging een programma ontwikkeld voor bewoners van de wijken dat wordt aangeboden op een locatie in de betreffende wijk.

‘Van Vinex tot Vicus’ wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale organisatie en heeft het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. De middag vangt aan met een visuele reis door uw wijk; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een eigentijdse video met o.a. dronebeelden van de wijk. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een rondleiding door de wijk, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt. Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst.

U kunt tijdens deze dag vanaf 9:30 uur op meerdere momenten instappen in het programma.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn van harte welkom om kennis te maken met de historie van de wijk. Wij nodigen u dan ook van harte uit.

Bijeenkomst in De Woerd
Bijeenkomst in De Woerd in 2016

Wel zijn er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

In het kader van het project Van Vinex tot Vicus heeft de Historische Vereniging in 2016 ook het boekje Straatwijs in Leidsche Rijn uitgegeven. Dit boekje geeft een beschrijving van de wijken De Balije, Langerak, Veldhuizen en De Woerd en de achtergrond van de verschillende straatnamen.

Mocht u voor een van deze buurten willen helpen als vrijwilliger, dan kunt u zich opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Zat. 26 augustus: Dagexcursie naar Steenwijk en Veenhuizen

De Stichts-Hollandse Historische vereniging, onze zuster-vereniging uit Woerden, organiseert op zaterdag 26 augustus een excursie naar Steenwijk en Veenhuizen. U kunt zich nog opgeven als deelnemer door een mail te sturen naar Marianna Kersten op kersten33@kpnplanet.nl of te bellen naar 0348-415528. Vermeld de volgende gegevens: Naam, adres, aantal personen, SHHV lidnummer als u dat weet, telefoon of e-mailadres (liefst het laatste). De excursie staat ook open voor niet-leden. Bij het toewijzen van plaatsen gaan de leden van de SHHV voor. Let op: uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de betaling naar bankrekening NL42 RBRB 0943 3513 40 , ten name van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging te Woerden. Aanmelden verplicht. Kosten € 59,00 Locatie: vertrek en aankomst nabij Woerden NS

9 september: Open Monumentendag

Op 9 september vindt weer de jaarlijkse Open Monumentendag dag plaats. Open Monumentendag heeft dit jaar het thema Boeren, burgers en buitenlui. In Leidsche Rijn zijn de volgende monumenten geopend:

De Hoef
De Hoef
  • De Broederschapshuisjes (Dorpsstraat 1) in Vleuten: geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
  • De Torenpleinkerk (Schoolstraat 5) in Vleuten: geopend van 10:00 tot 17:00 uur.
  • Boerderij de Hoef (Hogeweide 6) in Leidsche Rijn: geopend van 10:00 tot 17:00 uur.

 

Daarnaast is door de Historische Vereniging en Museum Hoge Woerd ook een uitgebreid programma ontwikkeld. Dit programma speelt zich af op twee locaties: tussen de historische boerderijen Nijevelt en De Balije, en in Museum Hoge Woerd.

Rondleiding langs historische boerderijen en Romeins scheepsgraf.

Op 9 september 2017 is het precies twintig jaar geleden dat het beroemde Romeinse schip van Leidsche Rijn werd ontdekt. Dit gedenkwaardige feit wordt gevierd met een rondleiding waarbij de oorspronkelijke vindplaats van het schip wordt aangedaan en het spectaculaire verhaal van zijn ontdekking verteld. Op de route liggen echter ook twee

Vindplaats Romeinse boot
Vindplaats Romeinse boot

monumentale boerderijen, De Balije en Hofstede Nijevelt, waar veel interessants te zien is. Bij de laatste liggen ook de resten van kasteel Nijevelt, dat in bezit is geweest van hoog-adellijke lieden en rijke Utrechtse burgers. Het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’ zal op deze rondleiding (ca. 1,5 uur) dan ook ruim aan bod komen.

Start om 13:00 uur, 14:00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur, telkens op de parkeerplaats van BraZZerie Abrona, Haarlerberg 56C in De Meern.

Bijzondere verjaardagsrondleidingen langs het Romeinse schip.

Op 9 september 2017 is het precies twintig jaar geleden dat het beroemde Romeinse schip van Leidsche Rijn werd ontdekt. Dit gedenkwaardige feit wordt gevierd met bijzondere rondleidingen langs het schip dat in Castellum Hoge Woerd staat opgesteld. Speciale aandacht is er voor de nieuwste toevoegingen aan de presentatie van het schip, zoals een schitterende 3D-beleving van het schip tijdens zijn laatste vaart. Ook enkele originele meubelstukken zullen dan te zien zijn.

Start op zaterdag en zondag 15:00 uur en 16.00 uur bij de balie van Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1 in De Meern (030-2860084). Vooraf graag reserveren via http://www.museumhogewoerd.nl/plan-je-bezoek/agenda/

23 september: Van Vinex tot Vicus op de Burendag in winkelcentrum Langerak

Op zaterdag 23 september zal het project Van Vinex tot Vicus aanwezig zijn bij de jaarlijkse Burendag in winkelcentrum Langerak.

Logo Van Vinex tot Vicus
Logo Van Vinex tot Vicus

Speciaal voor bewoners die in de Vinex-wijken wonen, en vaak onbekend zijn met de vele historie van dit gebied, heeft de Historische Vereniging een programma ontwikkeld voor bewoners van de wijken dat wordt aangeboden op een locatie in de betreffende wijk.

‘Van Vinex tot Vicus’ wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale organisatie en heeft het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. De middag vangt aan met een visuele reis door uw wijk; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een eigentijdse video met o.a. dronebeelden van de wijk. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een rondleiding door de wijk, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt. Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst.

U kunt 23 september op meerdere momenten instappen in het programma dat aanvangt om 9:30 uur.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn van harte welkom om kennis te maken met de historie van de wijk. Wij nodigen u dan ook van harte uit.

Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde
Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde

Wel zijn er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

In het kader van het project Van Vinex tot Vicus heeft de Historische Vereniging in 2016 ook het boekje Straatwijs in Leidsche Rijn uitgegeven. Dit boekje geeft een beschrijving van de wijken De Balije, Langerak, Veldhuizen en De Woerd en de achtergrond van de verschillende straatnamen.

Mocht u deze dag willen helpen als vrijwilliger, dan kunt u zich opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

3 oktober: “Van Stadsie tot Stad: 1950 tot 1975”: Geluk in het naoorlogse Utrecht; lezing door Ad van Liempt

Op dinsdag 3 oktober 2017 organiseert de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn i.s.m. de Bibliotheek Utrecht een lezing met Ad van Liempt over de historie van Utrecht en haar omgeving. Dit mede naar aanleiding van het boek “Van stadsie tot stad: Utrecht 1950-1975”, door Ton van den Berg en Ad van Liempt.

Ad van Liempt
Ad van Liempt

We schrijven jaren ’50 van de vorige eeuw. Utrecht is weer het wat slaperige provinciestadje geworden dat het ook voor de oorlog is geweest. Het herstelt zich snel van de schande die over de stad kwam toen het jarenlang door de collaborerende NSB de ‘Stad der Beweging’ werd genoemd. Dan slaat Utrecht de weg in naar de positie van bruisend hart van Nederland. Het begint met gebiedsuitbreiding: in het oosten, noorden en zuiden snoept Utrecht stukken grond af van de buurgemeenten. Dan de ontwikkeling van nieuwe wijken: Hoograven, Kanaleneiland en Overvecht – zo verslaat Utrecht tussen 1950-1975 volksvijand nummer één: de woningnood.

En Utrecht stoot door: alles moet nieuw worden. Tot verdriet van velen gaat het Centraal Station eraan, samen met de naastgelegen Stationswijk. Er wordt zelfs een stuk singel gedempt. Alles voor de vooruitgang: de hypermoderne betonkolos Hoog Catharijne moet Utrecht tot ‘winkelhart van Nederland’ maken. Het gevolg hadden weinigen voorzien: om te oeverleven richt het oude centrum zich op, flinke gedeelten worden autovrij, overal komen terrassen en de voorheen ingeslapen stad wordt tot leven gewekt.

Auteur/journalst Ad van Liempt zal op 3 oktober ingaan op het thema: ‘Geluk in naoorlogs Utrecht’. De lezing past in het centrale thema van de Maand van de Geschiedenis die in oktober a.s. wordt gehouden: „Geluk”. Ad van Liempt, die een groot aantal boeken over historische onderwerpen op zijn naam heeft, kwam in het voorjaar met een boek over de stad Utrecht in de periode 1950-1975. Het selecteren van foto’s voor dat boek, dat hij samen schreef met de journalist Ton van den Berg, bracht hem op de gedachte dat in die periode het welzijn en de welvaart in het verarmde Nederland zodanig toenamen dat die op de beelden uit die tijd goed zijn af te lezen. In de lezing zullen ook aspecten vanuit ons leefgebied langs komen.

Locatie: Bibliotheek Vleuterweide, Burchtpoort 16 te Vleuten. Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19:30 uur.

Kosten € 6,- per persoon. Leden HV € 3,- korting. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

6 maart: Lezing door Herre Wynia over de geschiedenis van de Marekerk en haar omgeving

Medio juni 2017 ontstond enige commotie toen bij de werkzaamheden voor het nieuwe dorpsplein van De Meern menselijke overblijfselen werden

Herre Wynia
Herre Wynia

opgegraven. Al snel zijn toen de archeologen komen kijken en is het geheel netjes afgedekt. Wat is echter de geschiedenis van deze plek die toch min of meer het centrum vormde van wat later De Meern is gaan heten?

Op dinsdag 6 maart 2018 zal Herre Wynia – archeoloog bij de gemeente Utrecht – verder ingaan op dit alles. De precieze locatie voor deze lezing wordt nog bekend gemaakt.

Vrijdag 22 september: ‘Terug in de tijd’ in het Raadhuis Vleuten!

Wegens het grote succes van de eerdere avonden wordt op vrijdag 22 september alweer de vierde editie komen van ‘Terug in de tijd’ georganiseerd.Ad van Zoeren

Tijdens deze speciale avond over de historie van Vleuten zal dorpsbarbier Ad van Zoeren wederom in het verleden van het dorp Vleuten duiken.

Hoe is Vleuten ontstaan? Hoe leefde men in Vleuten door de jaren heen? Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere manier leren kennen! Ad van Zoeren zak zijn rijke kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten inbrengen in een passende entourage. Tijdens de avond is er ook gelegenheid om vragen te stellen aan Ad over de rijke historie van Vleuten.

Locatie: Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree: 5 euro. Inloop met koffie/thee: vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20:00 uur. Afsluiting rond ca. 22.00-22.30 uur.

S.v.p. aanmelden via een email naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Ad van Zoeren

Vernieuwde tijdschrift Historische Vereniging

Donderdag 29 juni werd een vernieuwde versie van het tijdschrift van de Historische Vereniging gepresenteerd.

Redactie (Afiena ontbreekt) en vaste vormgever Annet van Rooijen
Redactie (Afiena ontbreekt) en vaste vormgever Annet van Rooijen

De redactie van het tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn heeft i.s.m. haar vaste drukker en vormgever, Van Rooijen, te Vleuten, in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe vormgeving van het tijdschrift, ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’. Zo is na de naamswijziging van de Historische Vereniging en de vernieuwde website, vorig jaar, ook dit paradepaardje van de vereniging opgefrist met een nieuwe look and feel. Naast de trouwe leden uit Vleuten en De Meern zal het tijdschrift nu nog meer de recentere leden (veelal nieuwere bewoners uit Leidsche Rijn) en losse lezers aanspreken.

Aan het eind van de middag werd het nieuwe tijdschrift gepresenteerd in aanwezigheid van de redactie, de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de distributie van het tijdschrift en vertegenwoordigers van de pers. Voorzitter Gerda Oskam opende de bijeenkomst met lovende woorden voor de redactie die elke jaar weer vier prachtige tijdschriften oplevert. Speciale aandacht ging uit naar Veronique Voorn – eindredacteur – die inmiddels alweer 10 jaar actief is de redactie van het tijdschrift en Annet van Rooijen die in haar rol van vormgever grotendeels verantwoordelijk is voor het nieuwe tijdschrift. Mevrouw Massop – wijkregisseur van de wijk Leidsche Rijn – kreeg het eerste exemplaar van het tijdschrift uitgereikt. In haar woorden had zij eveneens lof voor redactie en vereniging. In deze tijd waarin veel naar de toekomst wordt gekeken en hoe dingen beter kunnen, vindt zij het juist van belang om naar het verleden te kijken, naar wat bewoners verbindt.

Gerda Oskam en Ina Massop
Gerda Oskam en Ina Massop

Voor de vaste lezers van ons tijdschrift zal met name de nieuwe voorkant de grootste verandering zijn. Afscheid is genomen van het vaste geel/groene format. Hiervoor in de plaats is een voorpagina geïntroduceerd met een foto die de volledige voorpagina beslaat. Verder wordt er in het tijdschrift zelf meer met kleur en ruimte gewerkt om de artikelen van elkaar te onderscheiden en het geheel nog leesbaarder te maken. De 48 pagina’s van het vernieuwde tijdschrift, in kleur, bevatten natuurlijk de vaste rubrieken zoals, de dorpsbarbier, klassenfoto, kijk van nu op kiek van toen, de jeugdpagina en wat is dit. Tevens staan er ook nog steeds vele artikelen over diverse tijdsperken met lokale geschiedenis in. Artikelen die zowel voor de hier geboren en getogen lezers interessant zijn, als ook de recentere bewoners uitleg geven over wat er in dit gebied aan rijke historie te vinden is.

In het weekend van 1 juli – of kort daarop – zal het vernieuwde tijdschrift bezorgd worden bij onze leden.

Beelden van de middag vindt u hier. Het tijdschrift is voor diegenen van buiten ons gebied te bestellen via onze webshop.