Maandag 26 februari: Verdwenen molens in het gebied rond Vleuten en De Meern

Op maandag 26 februari zal dhr. Gerrit Keunen voor de tweede keer zijn lezing verzorgen over de verschillende molens die hebben gestaan in het gebied rond Vleuten en De Meern. De heer Keunen studeerde Weg- en Waterbouw aan de HTS in Utrecht en werkte 35 jaar bij de (toenmalige) Rijksdienst voor de Monumentenzorg op het gebied van molens, molenbehoud en waterstaat. Hij heeft veel onderzoek naar verdwenen molens verricht en een grote kennis opgebouwd over de ca. 300 verdwenen molens in de provincie Utrecht.

Onder het motto “Nederland-Waterland-Molenland” zal Gerrit Keunen de Historische Vereniging op maandag 26 februari een kijkje geven in het verleden van de verdwenen molens in onze omgeving. In Nederland stonden minstens 12.000 molens waarvan 15 in onze omgeving. De windpoldermolens verschenen rond 1410 in onze streken. De bodem is sinds die tijd “droog” en een veilig woongebied geworden. Ook in het Leidsche Rijngebied werden tot het eind van de 19e eeuw polders met windmolens bemalen. Zij zijn in de waterschappen Heijcop en Bijleveld relatief vroeg vervangen door stoomgemalen. Inmiddels zijn de korenmolens in onze omgeving ook verdwenen.

De lezing wordt gehouden in De Schakel (Schoolstraat 11 in Vleuten). De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Entree: €5,- Leden: €2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

Dinsdag 6 maart: Lezing door Herre Wynia over de recente en komende opgravingen in ons gebied

Herre Wynia
Herre Wynia
In deze lezing zal Herre Wynia, archeoloog bij de gemeente Utrecht, op zijn eigen wijze ons bijpraten over de opgravingen van de afgelopen periode in Vleuten en De Meern en wat deze aan nieuwe informatie hebben opgeleverd. Verder zal hij ingaan op de komende archeologische projecten, o.a. over de opgravingen rond project Haarzicht. Hier zullen geïnteresseerden de opgravingen zelf komen bekijken.
De lezing wordt gehouden in de theaterzaal van bredeschool ’t Zand (Pauwoogvlinder 18 in Utrecht). De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Entree: €5,- Leden: €2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

Vrijdag 2 maart: ‘Terug in de tijd’ in het Raadhuis Vleuten!

Wegens het grote succes van de eerdere avonden wordt op vrijdag 2 maart 2018 de vijfde editie van ‘Terug in de tijd’ georganiseerd. Tijdens

Ad van Zoeren
Ad van Zoeren

deze speciale avond over de historie van Vleuten zal dorpsbarbier Ad van Zoeren weer in het verleden van het dorp Vleuten duiken. Een indrukwekkende tijdreis waarin we Vleuten op een andere manier leren kennen!

Ad van Zoeren zal zijn kennis over Vleuten en zijn nog nooit vertoonde unieke verzameling historische beelden en ansichtkaarten inbrengen in een passende entourage. Tijdens de avond is er ook gelegenheid vragen te stellen aan Ad over de rijke historie van Vleuten.

Locatie: Raadhuis Vleuten, Pastoor Ohllaan 39, 3451 CB Vleuten. Toegang/Entree: 5 euro. Inloop met koffie/thee: vanaf 19.30 uur. Aanvang spreker: 20.00 uur. Afsluiting rond ca. 22:00 – 22:30 uur. S.v.p. aanmelden via een e-mail naar info@raadhuisvleuten.nl. Er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Woensdag 11 april: ‘Waarom wij wandelen’, een lezing door Flip van Doorn

Op woensdag 11 april organiseert de Historische Vereniging een lezing door Flip van Doorn over wandelingen rondom Haarzuilens.

Flip van Doorn
Flip van Doorn

 Wandelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we doen het nog niet zo lang. Tot diep in de negentiende eeuw was het een elitaire bezigheid. Dankzij de wandelverslagen van dominee Jacobus Craandijk maakte ook de rest van Nederland kennis met deze vorm van vrijetijdsbesteding. In zijn boek De eerste wandelaar vertelt Flip van Doorn het verhaal van Craandijk en van zijn tijd, van de ontdekking van het belang van natuurbehoud en monumentenzorg, de opkomst van nieuwe vervoermiddelen en van het toerisme. De lezing Waarom wij wandelen sluit aan bij het boek. Van Doorn diept de thema’s verder uit en gaat met zijn publiek het gesprek aan over onze diepste drijfveren. Wandelen blijkt veel meer dan alleen een plezierig tijdverdrijf. 

Flip van Doorn (1967) is wandelaar, ontdekkingsreiziger in Nederland, maar bovenal schrijver. Hij publiceert onder andere in Trouw en Algemeen Dagblad. Van zijn gids Nederland – 1000 plekken die je écht gezien moet hebben werden 30.000 exemplaren verkocht. Vorig jaar verscheen zijn nieuwste boek, De eerste wandelaar. Hierin beschrijft hij de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland en de belangrijke rol die zijn verre oudoom Jacobus Craandijk daarin speelde. Kijk voor meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

De lezing zal plaatsvinden in Het Wapen van Haarzuylen, Brink 2, 3455 SE Haarzuilens. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur.

Boek 'De eerste wandelaar'
Boek ‘De eerste wandelaar’

Kosten €5,- per persoon. Leden €2,50- korting. Graag vooraf opgeven activiteiten@histvervdmh.nl

Informatie: Wim de Vrankrijker, (activiteiten HV) 06-5424.2160

Woensdag 23 mei: Van Vinex tot Vicus in ’t Zand/Grauwaart

Op woensdag 23 mei zal het project Van Vinex tot Vicus aanwezig zijn in de ’t Zand/Grauwaart.

Logo Van Vinex tot Vicus
Logo Van Vinex tot Vicus

Speciaal voor bewoners die in de Vinex-wijken wonen, en vaak onbekend zijn met de vele historie van dit gebied, heeft de Historische Vereniging een programma ontwikkeld voor bewoners van de wijken dat wordt aangeboden op een locatie in de betreffende wijk.

‘Van Vinex tot Vicus’ wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale organisatie en heeft het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. De middag vangt aan met een visuele reis door uw wijk; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een eigentijdse video met o.a. dronebeelden van de wijk. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een rondleiding door de wijk, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt. Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst.

U kunt 23 mei op meerdere momenten instappen in het programma. Gedurende de dag zal ook een huifkar door de wijk rijden langs de historische plekken. Elk uur zal de huifkar vertrekken en kunt u tegen een kleine bijdrage meerijden.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn van harte welkom om kennis te maken met de historie van de wijk. Wij nodigen u dan ook van harte uit.

Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde
Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde

Wel zijn er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

In het kader van het project Van Vinex tot Vicus heeft de Historische Vereniging in 2016 ook het boekje Straatwijs in Leidsche Rijn uitgegeven. Dit boekje geeft een beschrijving van de wijken De Balije, Langerak, Veldhuizen en De Woerd en de achtergrond van de verschillende straatnamen.

Mocht u deze dag willen helpen als vrijwilliger, dan kunt u zich opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Zondag 6 mei: Romeinendag op Castellum Hoge Woerd!

Kom naar de Romeinendag op 6 mei 2018 bij Castellum Hoge Woerd!

Romeinse paard en wagen
Romeinse paard en wagen

Adres: Hoge Woerdplein 1, 3454PB, De Meern. Programma van 12:00 – 17:00 uur.

Tijdens de landelijke Romeinendag zal Castellum Hoge Woerd bruisen van de activiteiten. Bekijk het Romeinse kampement en de demonstraties van de Romeinse re-enactment groep Pax Romana. Maak een ritje met de Romeinse reiswagen. Speel het Romeinse riskspel. Bouw een boot van bamboe. Proef de winnende gerechten van de wedstrijd “Nederland kookt Romeins”. Volg een lezing. Laat je eigen vondst beoordelen door de schervendokter. Graaf in de graafbakken. Neem deel aan de rondleidingen. Kortom Castellum Hoge Woerd laat je de Romeinse tijd herbeleven! Kijk voor het actuele programma op www.museumhogewoerd.nl

Romeins Risk 2017
Romeins Risk 2017

Dinsdag 5 juni Industrieel erfgoed in onze regio, een lezing door Erik Nijhof

Op dinsdag 5 juni organiseert de Historische Vereniging een lezing met Erik Nijhof over het industrieel erfgoed in onze regio.

Sporen van bedrijvigheid in Vleuten-De Meern zijn nog steeds zichtbaar in het huidige straatbeeld. Waar nu de woonfunctie overheerst, uiteraard in combinatie met allerlei winkelbedrijven, ging het vroeger om tuinbouw en industriële activiteiten, die plaatsvonden in karakteristieke gebouwen. Deze waren opgetrokken met vooral functionele doelstellingen en zijn na het verlies van die functie bijna alle gesloopt. De vraag is in hoeverre die overblijfselen moeten worden beschouwd als erfgoed, en dus voor een zekere mate van bescherming in aanmerking komen. Daarom zal eerst de vraag aan de orde worden gesteld, wanneer en waarom we iets als erfgoed bestempelen, en vervolgens bezien, welke plaats daarbinnen industrieel erfgoed inneemt. Dit is zoals gezegd, meestal vooral met een functioneel doel gebouwd en neemt daardoor binnen het cultureel erfgoed een specifieke plaats in. Vervolgens zal een kort overzicht worden gegeven van de meest sprekende voorbeelden van industrieel erfgoed in de wijken Vleuten-De Meern en Leidse Rijn, waarbij ook zal worden ingegaan op de nieuwe bestemmingen daarvan. Er zal uiteraard ruimte zijn voor een gedachtewisseling over deze problematiek.

Erik Nijhof, vz USINE
Erik Nijhof, vz USINE

De Utrechtse Stichting voor INdustrieel Erfgoed (USINE) maakt zich in de hele provincie sterk voor een positieve waardering van de restanten van ons industriële verleden in de breedste zin en komt waar mogelijk op voor het behoud ervan, meestal door herbestemming. Ook heeft ze een inventarisatie gemaakt van het industrieel erfgoed in de provincie; deze is te vonden op haar website www.usine-utrecht.nl

Erik Nijhof is gepensioneerd docent-onderzoeker in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van USINE en ook van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), die veel vrijwilligersorganisaties overkoepelt. Daarnaast is hij actief in de Provinciale Commissie van Erfgoedvereniging Heemschut.

De locatie van deze lezing is nog niet bekend, deze zal later gecommuniceerd worden. Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur.

Kosten € 5,- Leden HV € 2,50 korting. Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Maandag 5 februari: ‘Het hoe en waarom van De Utrechtse Parentelen’,een lezing door Denis Verhoef (SHHV)

Maandag 5 februari wordt bij de SHHV in Woerden een lezing georganiseerd over de Utrechtse Parentelen.

De Utrechtse Parentelen vormen een bijzondere verzameling in genealogisch Nederland. De delen bevatten gegevens over ruim 4.000 gezinnen met sterk uiteenlopende posities in de maatschappij waarin zij ooit leefden. Er zijn verbanden beschreven langs adellijke lijn, maar ook komen bestuurders, ambachtslieden, vrije boeren, geestelijken, kunstenaars en criminelen aan bod.
Overigens is een parenteel een in generaties gerangschikte opgave van afstammelingen van een ouderpaar, zowel langs de mannelijke als vrouwelijke lijn. Het is daarmee de meeste uitgebreide vorm van familieonderzoek. Meestal maken genealogen een zogeheten kwartierstaat die vaak eindigt in het midden van de zeventiende eeuw. In de Utrechtse Parentelen beginnen de onderzoekers meestal in de vijftiende eeuw of zestiende eeuw, en werken die uit tot het midden van de zeventiende eeuw. Dat kan door het zeer rijke bronmateriaal dat in Het Utrechtse Archief ter beschikking staat van de onderzoekers. Genealogen kunnen vaak zelf een aansluiting maken op de kwartierstaten waar ze mee bezig zijn. En zo een stuk ‘verder’ komen. Tijdens de lezing geeft Denis Verhoef uitleg over het hoe en waarom van deze parentelen, en krijgt u een mooi inkijkje in het prachtige vak van de genealogie!
Denis Verhoef is voorzitter van de werkgroep “Utrechtse Parentelen vóór 1650, uitgegeven door de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht”. Zie ook www.onsvoorgeslacht.nl . De reeks bestaat uit zeven delen, waarvan deel vier tot en met zeven gelden als Liber Amicorum Nico Plomp, ter ere van zijn grote verdiensten als genealoog. In het kader van het 60-jarig jubileum heeft de SHHV bijgedragen aan de totstandkoming van het laatste deel.

Locatie: Het Kasteel in Woerden. Aanvangstijd: 20:30 uur. Toegang is gratis.

Zondag 18 februari: Het Geheugen van Metaal Kathedraal; Hollandia Zijspanfabriek

Het Geheugen van Metaal Kathedraal ontrafelt de historie van de kerk ten tijde van zijspanfabriek Hollandia. Dit keer met gastspreker Coen van der Weiden (63). Coen is een achterneef van Jan Bon, de oprichter/eigenaar/oud-directeur van de Hollandia zijspanfabriek die bestaan heeft tussen 1945 en 1975. Hollandia was de eerste onderneming die in de kerk vestigde nadat het gebouw niet langer als kerk diende. Coen is de archivaris van het geheugen van de nalatenschap van Hollandia Zijspanfabriek.

Toegang: €2,50 . Aanmelden is wel gewenst. Dit kan via deze link. Aanvang: 13:00 uur. Locatie: Metaal kathedraal; Rijksstraatweg 20 in De Meern.