Zat 21 april: Lezing ‘De verdwenen kleinschalige beroepsvaart’ door Willem Oosterlee

Op zaterdag 21 april zal Willem Oosterlee een lezing verzorgen verzorgen over de wereld van de binnenvaart. Deze lezing vindt plaats in Museum Vreeswijk in Nieuwegein.

Geboren en getogen binnen schipperskringen kreeg Oosterlee de kleine beroepsvaart met de paplepel ingegoten. De schepen waarmee hijzelf, zijn ouders en grootouders voeren, illustreren de ontwikkelingen in de regionale binnenvaart door de tijd. In zijn dialezing met veel mooie oude foto’s, reist Oosterlee met de familieschepen mee door de tijd. Hij doet vooral het Westland aan en het gebied rond Maassluis, terwijl hij onderweg smakelijk vertelt. Willem Oosterlee is gepensioneerd schipper maar nog steeds werkzaam op het water als pontbaas op de Vrevia, het fiets-/voetveer tussen Vreeswijk en Vianen.

De lezing begint om 13:30 uur. Kijk voor meer informatie op de website van museum Vreeswijk.

Zondag 6 mei: Romeinendag op Castellum Hoge Woerd!

Kom naar de Romeinendag op 6 mei 2018 bij Castellum Hoge Woerd!

Romeinse paard en wagen
Romeinse paard en wagen

Adres: Hoge Woerdplein 1, 3454PB, De Meern. Programma van 12:00 – 17:00 uur.

Tijdens de landelijke Romeinendag zal Castellum Hoge Woerd bruisen van de activiteiten. Bekijk het Romeinse kampement en de demonstraties van de Romeinse re-enactment groep Pax Romana. Maak een ritje met de Romeinse reiswagen. Speel het Romeinse riskspel. Bouw een boot van bamboe. Proef de winnende gerechten van de wedstrijd “Nederland kookt Romeins”. Volg een lezing. Laat je eigen vondst beoordelen door de schervendokter. Graaf in de graafbakken. Neem deel aan de rondleidingen. Kortom Castellum Hoge Woerd laat je de Romeinse tijd herbeleven! Kijk voor het actuele programma op www.museumhogewoerd.nl

Romeins Risk 2017
Romeins Risk 2017

Vorderingen opgravingen Haarzicht

Inmiddels zit het eerste deel van de opgravingen in Haarzicht erop. Verspreid over de zuidwesthoek zijn daarbij bewoningssporen gedocumenteerd uit de Midden- en Late IJzertijd, de Romeinse tijd en de Vroege Middeleeuwen. Alles bij elkaar gaat het om ruim 1000 jaar bewoning, ruwweg tussen 500 v. Chr. en 750 na Chr. Tussen de bewoningsfasen tekenen zich wel onderbrekingen af, onder andere als gevolg van rivieractiviteit. In de IJzertijd heeft namelijk een riviertak van de Rijn door het gebied gestroomd. Vooral in de eindfase, toen de rivier wat rustiger werd, boden de oeverwallen goede mogelijkheden voor bewoning en akkerbouw.

uitgegraven paalkuilen van enkele opslagschuurtjes voor oogstproducten ('spiekers') van rond het begin van de jaartelling
uitgegraven paalkuilen van enkele opslagschuurtjes voor oogstproducten (‘spiekers’) van rond het begin van de jaartelling
 
Een bijzondere ontdekking vormt een reeks potten die rond die tijd in de rivieroever zijn begraven. Heel opvallend zijn ook twee koeienhoorns die naast elkaar in dezelfde zone zijn gevonden. Samen met andere bijzondere deposities, zoals archeologen dat noemen, o.a. van botten en een stapel keien, wijst dit in de richting van offers. Dit soort rituele praktijken is voor de Midden- en Late IJzertijd van een paar andere plaatsen in Nederland bekend, o.a. bij Houten.
 
Over een paar weken gaat het archeologisch onderzoek verder, precies op de plek van de toekomstige Kees Valkensteinschool. Hier worden, naast oudere sporen, vooral ook resten uit de periode 500-750 na Chr. verwacht. Tussen 19 en 27 mei zullen op de schoollocatie allerlei activiteiten en rondleidingen voor de toekomstige scholieren en het algemene publiek worden georganiseerd.
Erik Graafstal
(archeoloog gemeente Utrecht)
Opgraving Haarzicht
Opgraving Haarzicht
Wilt u ook de opgravingen bewonderen kom dan naar de open dagen op 19, 21 en 27 mei van 12:00 tot 17:00 uur. Voor de routebeschrijving klikt u hier.
Voor meer informatie over Haarzicht, kijk o.a. dit interview met Erik Graafstal.

Woensdag 23 mei: Van Vinex tot Vicus in ’t Zand/Grauwaart

Op woensdag 23 mei zal het project Van Vinex tot Vicus aanwezig zijn in de ’t Zand/Grauwaart.

Logo Van Vinex tot Vicus
Logo Van Vinex tot Vicus

Speciaal voor bewoners die in de Vinex-wijken wonen, en vaak onbekend zijn met de vele historie van dit gebied, heeft de Historische Vereniging een programma ontwikkeld voor bewoners van de wijken dat wordt aangeboden op een locatie in de betreffende wijk.

‘Van Vinex tot Vicus’ wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale organisatie en heeft het karakter van een gezellige buurtbijeenkomst, voor jong en oud. De middag vangt aan met een visuele reis door uw wijk; vanuit uw buurt naar de oude historie door middel van een eigentijdse video met o.a. dronebeelden van de wijk. Aansluitend kan deelgenomen worden aan een rondleiding door de wijk, waarbij een deskundige begeleider u zal attenderen op de vaak verborgen historische punten in uw buurt. Teruggekomen bij het centrale punt zal met een leuke quiz de opgedane kennis worden getoetst.

U kunt 23 mei op meerdere momenten instappen in het programma. Gedurende de dag zal ook een huifkar door de wijk rijden langs de historische plekken. Elk uur zal de huifkar vertrekken en kunt u tegen een kleine bijdrage meerijden.

Alle bewoners uit de betreffende buurt zijn van harte welkom om kennis te maken met de historie van de wijk. Wij nodigen u dan ook van harte uit.

Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde
Bezoekers Van Vinex tot Vicus in Terwijde

Wel zijn er voor de rondwandelingen van circa 40 minuten, beperkt plek (max 160/ middag). Deelname is geheel kosteloos.

In het kader van het project Van Vinex tot Vicus heeft de Historische Vereniging in 2016 ook het boekje Straatwijs in Leidsche Rijn uitgegeven. Dit boekje geeft een beschrijving van de wijken De Balije, Langerak, Veldhuizen en De Woerd en de achtergrond van de verschillende straatnamen.

Mocht u deze dag willen helpen als vrijwilliger, dan kunt u zich opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

10 t/m 12 mei: Odyssee van Theatergroep Aluin (Podium Hoge Woerd)

Donderdag 10 t/m zaterdag 12 mei speelt theatergroep Aluin in Podium Hoge Woerd het stuk Odyssee naar de bekende Griekse tragedie.

De Odyssee
De Odyssee

Iedereen heeft er weleens van gehoord: De Odyssee van Homerus. “Die enorme tocht naar huis van de Griekse held Odysseus”. “Ohja, die avonturen met eenogige reuzen, kannibalen en superaantrekkelijke zangeressen”, “En ondertussen moest zijn vrouw Penelope thuis alle minnaars van zich afslaan”.
Aluin speelt graag oersterke verhalen die hun sporen in de cultuur hebben achtergelaten.
Een odyssee is inmiddels een veelgebruikte uitdrukking waarmee een lange zware zoektocht of thuisreis bedoeld wordt.
Op het binnenterrein van Castellum Hoge Woerd brengt Aluin deze vrolijke en meeslepende buitenvoorstelling van een zwerftocht van tien jaar in een uur. Hilarisch en recht naar de kern.

De voorstelling vangt aan om 20:30 uur. Meer informatie vindt u op de site van Podium Hoge Woerd.

Maandag 11 juni Industrieel erfgoed in onze regio, een lezing door Erik Nijhof

Op maandag 11 juni organiseert de Historische Vereniging een lezing met Erik Nijhof over het industrieel erfgoed in onze regio.

Sporen van bedrijvigheid in Vleuten-De Meern zijn nog steeds zichtbaar in het huidige straatbeeld. Waar nu de woonfunctie overheerst, uiteraard in combinatie met allerlei winkelbedrijven, ging het vroeger om tuinbouw en industriële activiteiten, die plaatsvonden in karakteristieke gebouwen. Deze waren opgetrokken met vooral functionele doelstellingen en zijn na het verlies van die functie bijna alle gesloopt. De vraag is in hoeverre die overblijfselen moeten worden beschouwd als erfgoed, en dus voor een zekere mate van bescherming in aanmerking komen. Daarom zal eerst de vraag aan de orde worden gesteld, wanneer en waarom we iets als erfgoed bestempelen, en vervolgens bezien, welke plaats daarbinnen industrieel erfgoed inneemt. Dit is zoals gezegd, meestal vooral met een functioneel doel gebouwd en neemt daardoor binnen het cultureel erfgoed een specifieke plaats in. Vervolgens zal een kort overzicht worden gegeven van de meest sprekende voorbeelden van industrieel erfgoed in de wijken Vleuten-De Meern en Leidse Rijn, waarbij ook zal worden ingegaan op de nieuwe bestemmingen daarvan. Er zal uiteraard ruimte zijn voor een gedachtewisseling over deze problematiek.

Erik Nijhof, vz USINE
Erik Nijhof, vz USINE

De Utrechtse Stichting voor INdustrieel Erfgoed (USINE) maakt zich in de hele provincie sterk voor een positieve waardering van de restanten van ons industriële verleden in de breedste zin en komt waar mogelijk op voor het behoud ervan, meestal door herbestemming. Ook heeft ze een inventarisatie gemaakt van het industrieel erfgoed in de provincie; deze is te vonden op haar website www.usine-utrecht.nl

Erik Nijhof is gepensioneerd docent-onderzoeker in de Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter van USINE en ook van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN), die veel vrijwilligersorganisaties overkoepelt. Daarnaast is hij actief in de Provinciale Commissie van Erfgoedvereniging Heemschut.

De locatie van deze lezing is nog niet bekend, deze zal later gecommuniceerd worden. Aanvang 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur.

Kosten € 5,- Leden HV € 2,50 korting. Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl

Woensdag 11 april: ‘Waarom wij wandelen’, een lezing door Flip van Doorn

Op woensdag 11 april organiseert de Historische Vereniging een lezing door Flip van Doorn over wandelingen rondom Haarzuilens.

Flip van Doorn
Flip van Doorn
Jacobus Craandijk
Jacobus Craandijk

Wandelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we doen het nog niet zo lang. Tot diep in de negentiende eeuw was het een elitaire bezigheid. Dankzij de wandelverslagen van dominee Jacobus Craandijk maakte ook de rest van Nederland kennis met deze vorm van vrijetijdsbesteding. In zijn boek De eerste wandelaar vertelt Flip van Doorn het verhaal van Craandijk en van zijn tijd, van de ontdekking van het belang van natuurbehoud en monumentenzorg, de opkomst van nieuwe vervoermiddelen en van het toerisme. De lezing Waarom wij wandelen sluit aan bij het boek. Van Doorn diept de thema’s verder uit en gaat met zijn publiek het gesprek aan over onze diepste drijfveren. Wandelen blijkt veel meer dan alleen een plezierig tijdverdrijf. 

Flip van Doorn (1967) is wandelaar, ontdekkingsreiziger in Nederland, maar bovenal schrijver. Hij publiceert onder andere in Trouw en Algemeen Dagblad. Van zijn gids Nederland – 1000 plekken die je écht gezien moet hebben werden 30.000 exemplaren verkocht. Vorig jaar verscheen zijn nieuwste boek, De eerste wandelaar. Hierin beschrijft hij de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland en de belangrijke rol die zijn verre oudoom Jacobus Craandijk daarin speelde. Kijk voor meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

De lezing zal plaatsvinden in Het Wapen van Haarzuylen, Brink 2, 3455 SE Haarzuilens. Aanvang: 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur.

Boek 'De eerste wandelaar'
Boek ‘De eerste wandelaar’

Kosten €5,- per persoon. Leden €2,50- korting. Graag vooraf opgeven activiteiten@histvervdmh.nl

Informatie: Wim de Vrankrijker, (activiteiten HV) 06-5424.2160

Nieuw ANWB-informatiebord Park Grauwaert

informatiebord De Grauwaert
informatiebord De Grauwaert

Deze week werd het ANWB informatiebord over Park Grauwaert vervangen. Het bord dat zich bevindt op de grens van de buurten Het Zand en Grauwaart, ter hoogte van de Rijnkennemerlaan Zuid, was vorig jaar beschadigd geraakt. Dit ANWB informatiepaneel maakt deel uit van een groot aantal tekstborden en informatieborden die in de loop der jaren is geplaatst in ons gebied.

Met financiële hulp van de ANWB is deze week een nieuw bord geplaatst.

ANWB logo
ANWB