Logo Historische Vereniging Vleuten De Meern Haarzuilens Leidsche Rijn

ANBI

De historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

ANBI’s worden geacht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op hun website. Op deze pagina vindt u al deze gegevens.

 

RSIN-nummer: 816587619

Belastingvrij schenken

Giften aan een ANBI kunt u van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Voor ons als erkende ANBI geldt dat wij geen successierechten of schenkingsrechten hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

Bent u voornemens een bedrag te schenken de vereniging? Neem dan contact met de penningmeester van onze vereniging. Dit kan via penningmeester@histvervdmh.nl.

 

Bestuur

Bestuursleden en hun functies

Organisatie van de vereniging met de portefeuilles van bestuursleden

 

Meerjarenbeleidsplan

De Missie, Visie en beleidsplannen voor de komende jaren vindt u in het Meerjarenbeleidsplan 2021 – 2023.

 

Statuten

Hier vindt u de Statuten Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn.

 

Ledenvergaderingen en Jaarverslagen

Een overzicht met de vergaderstukken van onze ledenvergaderingen inclusief jaarverslagen vindt u hier.

 

Schenken van oudheidkundig materiaal

Heeft u foto’s, bidprentjes, akten of ander oudheidkundig materiaal dat past in het doel van onze vereniging?

Indien u dit aan ons wilt u dit schenken, neem dan contact op met het hoofd van ons kenniscentrum / Museum tijdens de openingsuren of stuur een e-mail naar museum@histvervdmh.nl.