logo_HV_2022_25jrLR

ANBI

ANBI en belastingvrij schenken

De historische vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn is een zogenaamde ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Schenkingen aan een ANBI kun je van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Voor ons als erkende ANBI geldt dat wij geen erfrecht of schenkingsrecht hoeven te betalen over erfenissen en schenkingen.

ANBI’s worden geacht een aantal gegevens beschikbaar te stellen op hun website. Op deze pagina vind je al deze gegevens.

RSIN-nummer: 816587619

 

Bestuur

Bestuursleden en hun functies

Organisatie van de vereniging met de portefeuilles van bestuursleden

Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2023-2025 staat hier.

 

Statuten

Hier vind je de Statuten Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn.

 

Ledenvergaderingen en Jaarverslagen

Een overzicht met de vergaderstukken van onze ledenvergaderingen inclusief jaarverslagen staat hier.