logo_HV_2022_25jrLR

vanaf 9 mei: tentoonstelling “Leidsche Rijn – 25 jaar”

  • 10 okt.: Algemene ledenvergadering
  • 22 okt: 25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn. Cultuurcampus Vleuterweide
  • 15 nov: Lezing “25 jaar ecologie en groenontwikkeling  in Leidsche Rijn”
  • 13 dec: Lezing “Vervlogen, verland en verdampt: de eendenkooien in Utrecht”
  • 10 jan: Nieuwjaarsreceptie HV, De Schakel
  • 21 feb: Lezing “De ommuurde stad”

AGENDA

Tentoonstelling “Leidsche Rijn 25 jaar – het pionieren voorbij”

Tentoonstelling “Leidsche Rijn 25 jaar – het pionieren voorbij”

Dit jaar wil de Historische Vereniging op diverse manieren aandacht schenken aan het feit dat er al weer 25 jaar gewoond wordt in Leidsche Rijn. Daarom is er een gratis expositie in de Broederschapshuisjes in Vleuten met (lucht)foto’s, kaarten, informatie, uitleg, herinneringen, publicaties, filmpjes en meer. Geopend van 9 mei tot en met oktober, op dinsdag, donderdag en zaterdag, van 14 tot 17 uur Geopend voor groepen op afspraak.   Daarnaast zijn er ook diverse lezingen en activiteiten, zoals: Presentatie over 25 jaar archeologie Lezing over 25 jaar architectuur in Leidsche Rijn Lezing over 25 jaar geloof in 25 jaar Leidsche Rijn 1 juli, 29 juli, 26 augustus, 2 september: Fietstocht "Verrassend Leidsche Rijn" 9 september: in het kader van Open Monumentendag een extra  Fietstocht "Verrassend Leidsche Rijn" 13 augustus: Een speciale wandeling door het Máximaperk 27 september: Hoe de bouw van Leidsche Rijn tot stand kwam 22 oktober: 25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn:...

Lees meer
Zaterdag 7 oktober 2023. Jubileum Wijkentour door verrassend Leidsche Rijn

Zaterdag 7 oktober 2023. Jubileum Wijkentour door verrassend Leidsche Rijn

Oud-Utrecht viert het eeuwfeest ook in de wijken van Utrecht! Niet alleen in de ‘oude’ maar ook in de nieuwste wijk van de gemeente Utrecht, Leidsche Rijn. In 25 jaar tijd is er ten westen van het Amsterdam Rijnkanaal een stad in de orde van grootte van Delft gekomen. Er woont inmiddels een kwart van de Utrechtse bevolking en beslaat in totaal bijna de helft van de oppervlakte van de gemeente Utrecht. Op 7 oktober heeft u de kans voor een nadere kennismaking met een spiksplinternieuwe stad op eeuwenoude grond. In samenwerking met de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn is een mooi programma ontwikkeld door Gerda Oskam met 2 fietstochten, een historische pubquiz en inspirerende ontmoetingen. De fietstocht gaat over oude linten, verrassende architectuur, Romeinse schepen, een ecologische sociëteit, langs oude kathedralen en nieuwe kinderkunst locaties. Het avontuur wordt afgesloten met een historische pubquiz die (tip van de sluier!) vooral gaat over...

Lees meer
Dinsdag 10 oktober 2023: Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 10 oktober 2023: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 oktober 2023 (aanvang 20:00 uur)Hierbij nodigt het bestuur van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn u uit voor de jaarlijkse  Algemene Ledenvergadering. Locatie: Het Raadhuis (Pastoor Ohllaan 39 te Vleuten) De bijlagen zullen uiterlijk twee weken voor de ALV beschikbaar zijn op de website en in de BSH. Agenda Opening Vaststelling van de agenda Notulen en besluitenlijst van de ALV van 18 april 2023 (bijlage 1) Intermezzo: Geschiedenisquiz Meerjarenbeleidsplan en Actieplan (bijlage 2) Financiën begroting (bijlage 3) Intermezzo: Geschiedenisquiz PAUZE (nakijken quiz-antwoorden) Prijsuitreiking van de Geschiedenisquiz Bestuurssamenstelling rooster van aftreden (bijlage 4) het bestuur meldt dat zij volgens statuten art 7, lid 2-3 Dimitri Gilissen heeftbenoemd tot voorzitter. Het draagt Theo Balvers voor als bestuurslid. vacatures Afscheid voorzitter Gerda Oskam Rondvraag Sluiting   Namens het...

Lees meer
Zondag 22 oktober 2023. 25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn: Cultuurcampus Vleuterweide.

Zondag 22 oktober 2023. 25 jaar cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn: Cultuurcampus Vleuterweide.

Leidsche Rijn bestaat 25 jaar. In deze periode is er een gevarieerd en bijzonder cultureel landschap ontstaan. Van oude muziekverenigingen tot een bloeiende bandjescultuur, van bijzondere kunstwerken in het Maximapark tot een toekomstgerichte cultuurspot op het Berlijnplein. Met een veelheid aan kunstenaars, (amateurkunst)organisaties en professionele gezelschappen heeft Leidsche Rijn een kleurrijk en uitdagend aanbod ontwikkeld waar iedereen aan mee kan doen. Op zondagmiddag 22 oktober organiseert de Historische Vereniging in samenwerking met Cultuur 19 en De Vrijstaat een programma om de culturele rijkdom van Leidsche Rijn in de spotlights te zetten. Met een visuele tijdlijn als leidraad brengen we een ode aan alle cultuur in 25 jaar Leidsche Rijn met een swingend programma vol gasten, optredens, filmpjes, een interactieve cultquiz en muziek.   Met onder andere: Harmonie Orkest Vleuten (HOV), Dansatelier 42, Vocal Arts Academy, Tjerk Ridder, Marieke Dubbelman (Vinex Vrouwtje),...

Lees meer
Woensdag 15 november 2023. “25 jaar Leidsche Rijn: 25 jaar ecologie en groenontwikkeling in Leidsche Rijn.”

Woensdag 15 november 2023. “25 jaar Leidsche Rijn: 25 jaar ecologie en groenontwikkeling in Leidsche Rijn.”

Op woensdag 15 november 2023 verzorgen Tabe Tietema en Jacqueline Hoekstra, ecologen van de Vereniging Landschapsbeheer Vleuten - De Meern, een lezing over 25 jaar groen ontwikkeling en ecologie in Leidsche Rijn. Tabe Tietema is als bioloog in Utrecht afgestudeerd en na, een verblijf in het buitenland, in 1991, in De Meern geland, waar hij via Landschapsbeheer Vleuten – De Meern van af het vroege begin betrokken is geraakt bij de ontwikkeling van natuur en ecologie in Leidsche Rijn. Jacqueline Hoekstra is afgestudeerd als biologe aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na een carrière in de muziek, is zij na haar pensioen teruggekeerd in haar oude professie en stuurt nu samen met Tabe het zomerprogramma van Landschapsbeheer Vleuten – De Meern aan.   In onze voordracht geven we in het eerste deel een inzicht in met welke problemen men geconfronteerd wordt bij het aanleggen van een enorm grote nieuwe wijk in een bestaand landschap en aan de problemen van inpassing van Leidsche...

Lees meer
Woensdag 13 december. “Vervlogen, verland en verdampt: de eendenkooien in Utrecht”. Lezing door Sander Wassing

Woensdag 13 december. “Vervlogen, verland en verdampt: de eendenkooien in Utrecht”. Lezing door Sander Wassing

Op woensdag 13 december 2023 verzorgt de Historische Vereniging weer een lezing. Het onderwerp is over de geschiedenis van de eendenkooien in onze omgeving. De manier waarop boeren hun agrarisch bedrijf inrichten staat al decennialang volop ter discussie. Het houdt de gemoederen bezig omdat het raakt aan allerlei gevoeligheden die ons allemaal aan gaan: hoe willen we dat ons landschap eruitziet? Op welke manier wringt dit met de bescherming van de natuur? De boeren zijn de hofleveranciers van ons dagelijks brood, van het eten op ons bord. Dat was vroeger uiteraard niet anders, maar de invulling daarvan was dat wel. Eeuwenlang waren er geen veestapels die grote aantallen mensenmonden konden vullen. Als een boer in de zeventiende eeuw tien tot vijftien koeien had, gold hij als zeer vermogend en dat waren de uitzonderingen. Grote aantallen koeien, varkens en kippen waren er nog niet. Voor een stukje vlees op het bord waren onze voorouders aangewezen op eendenbout. Dit werd gevangen in...

Lees meer
Woensdag 21 februari 2024: “De ommuurde stad”, lezing door Rene de Kam

Woensdag 21 februari 2024: “De ommuurde stad”, lezing door Rene de Kam

Met het verkrijgen van het stadsrecht in 1122 mocht Utrecht ook een eigen stadsverdediging aanleggen. De bouw daarvan was een groot en duur karwei dat veel van de Utrechters heeft gevraagd. Om de veiligheid te waarborgen, moest de stadsverdediging goed worden onderhouden en bovendien regelmatig worden aangepast aan de alsmaar veranderende wapenwedloop. Zowel bij het onderhoud als de bewaking van de stad waren de gilden met hun gildeleden nauw betrokken. Ook maakten de gildeleden deel uit van het Utrechtse stadsleger. Dat gold ook voor de bewoners van de stadsvrijheid, het gebied om de stad heen waar eveneens het stadsrecht gold. In geval van nood mochten de bewoners daarvan dan ook bescherming zoeken achter de Utrechtse muren. Na een grootschalige modernisering in de eerste helft van de 16de eeuw raakte de stadsverdediging na 1600 steeds verder in verval. In de jaren na 1830 zijn vrijwel alle muren, torens en poorten gesloopt. René de Kam is historicus en maakte als conservator...

Lees meer