6 maart: Lezing door Herre Wynia over de geschiedenis van de Marekerk en haar omgeving

Medio juni 2017 ontstond enige commotie toen bij de werkzaamheden voor het nieuwe dorpsplein van De Meern menselijke overblijfselen werden

Herre Wynia
Herre Wynia

opgegraven. Al snel zijn toen de archeologen komen kijken en is het geheel netjes afgedekt. Wat is echter de geschiedenis van deze plek die toch min of meer het centrum vormde van wat later De Meern is gaan heten?

Op dinsdag 6 maart 2018 zal Herre Wynia – archeoloog bij de gemeente Utrecht – verder ingaan op dit alles. De precieze locatie voor deze lezing wordt nog bekend gemaakt.

Geef een reactie