1 nov: ‘Vroegere rivierlopen in Utrecht’, een lezing door Marieke van Dinter.

Woensdag 1 november zal Marieke van Dinter, fysisch geograaf, haar lezing houden

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ‘Domplein 2013’ heeft Marieke van Dinter de ligging en ontwikkeling van de rivierlopen ín en rondom de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen gereconstrueerd.

Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd
Oude kaart Nederland uit Romeinse tijd

Deze reconstructie is gebaseerd op nieuwe geo-archeologische gegevens – afkomstig van de grootschalige opgravingen die de laatste decennia in Leidsche Rijn hebben plaats gevonden en kleinschalige in de stad Utrecht – en op herinterpretatie van oude opgravingsgegevens uit Utrecht. Tijdens de lezing zullen de nieuwe rivier- en landschapsreconstructies worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de invloed die deze ontwikkelingen hadden op de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten om het landschap voor, tijdens en na de bewoning te reconstrueren bij archeologische opgravingen. In deze periode was zij gedeeltelijk gedetacheerd bij de gemeente Utrecht en daardoor betrokken bij vele opgravingen in Leidsche Rijn. Daarnaast werkte zij aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht over de ontwikkeling van de Oude Rijn vanaf de Romeinse tijd.

Definitieve locatie wordt nog bekend gemaakt. Inloop 19:30 uur. Aanvang lezing: 20:00 uur. Entree: €5,- Leden: €2,50. S.v.p. aanmelden via activiteiten@histvervdmh.nl

Geef een reactie