Vacature penningmeester

In het bestuur van onze vereniging is een vacature voor de functie van penningmeester ontstaan. Dries Klooster heeft besloten te stoppen als penningmeester onder meer vanwege het feit dat mantelzorg hem teveel tijd kost. Het bestuur bedankt Dries voor zijn inzet op een nader te bepalen moment. Het functieprofiel voor een nieuwe penningmeester zal op […]

We hebben de vergunning om te verbouwen!

De Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn zetelt bijna sinds haar oprichting met haar verenigingsgebouw en documentatiecentrum te Dorpsstraat 1, in twee van de huizen die deel uitmaken van de Broederschapshuisjes en die eigendom zijn van de Broederschap van O.L. Vrouw. Nadat in 2016 al de linkerzolder van ons documentatiecentrum opnieuw was […]

Zondag 3 december: “Gevonden voorwerpen”, een lezing door stadsarcheoloog Herre Wynia

Op zondag 3 december zal stadsarcheoloog Herre Wynia een lezing geven i.k.v. de serie Het Geheugen van Metaal Kathedraal. Dit naar aanleiding van de archeologische opgravingen die rond de Metaal Kathedraal hebben plaats gevonden. Herre zal vertellen over de vele vondsten in de omgeving Leidsche Rijn, over de zonnewende, de cultusplaats van rond het jaar […]

Dinsdag 12 dec: “Vroeg middeleeuws nieuws uit Regio Utrecht”, een lezing door prof. dr. Marco Mostert

Op dinsdag 12 december organiseert de Historische Vereniging Vleuten, de Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn een lezing met Prof. Dr. Marco Mostert over de ontwikkelingen in de vroege middeleeuwen in de regio Utrecht. Professor Mosterd heeft diverse boeken gepubliceerd over de ontwikkelingen van Nederland in de periode van de vroege middeleeuwen. We wisten altijd al […]

Expostie “Geschiedenis van de post in Vleuten, De Meern en Haarzuilens” in bibliotheek Vleuterweide

Tot en met 26 december is in de bibliotheek van Vleuterweide een expositie over de post in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Dorpsgenoot Jan Sangers heeft namens postzegelvereniging Postfris ’68 een expositie samengesteld met daarin postzegels en poststukken die vanuit en naar Vleuten, De Meern en Haarzuilens zijn gezonden. De collectie is bijeen verzameld met […]

Verslag najaars-ALV van 20 september 2017

Op 20 september 2017 vond de najaars-ALV van de Historische Vereniging plaats. Het verslag hiervan, en alle andere ALV-stukken, vindt u op deze pagina: www.histvervdmh.nl/alv Op de agenda voor de ALV stonden o.a. de bespreking van de begroting 2018 en het Beleidsplan 2018. Beiden werden na een discussie goedgekeurd.  Verder benadrukte Harry van der Meer nog […]