Decembernummer van ‘Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering’

Donderdag 20 december zal alweer de vierde editie van dit jaar van “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering” verspreid worden onder onze leden. Deze editie bevat weer een groot aantal interessante artikelen waaronder: ‘De Tiendweg’; door C.W.M. Rasch In Nederland hebben veel wegen de naam Tiendweg. Het zijn wegen met een lange historie die teruggaat […]

Tijdelijke sluiting Broederschapshuisjes.

In verband met de komende verbouwing zullen de Broederschapshuisjes vanaf 17 november gesloten zijn. Deze sluiting zal tenminste tot medio april 2019 duren. Om deze verbouwing te kunnen laten plaatsvinden moeten de Broederschapshuisjes uiterlijk zaterdag 1 december leeg opgeleverd worden. Daar wordt op dit moment al druk aan gewerkt. Om alles tijdig als Historische Vereniging […]

Ereleden: Jan Bosman en Rein Pouw

Op de ALV van 26 september j.l. werden twee leden meer dan terecht, op voordracht van het bestuur, met unanieme instemming benoemd tot erelid van de Historische Vereniging. Rein Pouw is jarenlang penningmeester geweest van de Vereniging. Hij zette het hele administratiesysteem op en na zijn bestuurslidmaatschap nam hij als lid van de financiële commissie […]