Zeer succesvolle dagen Haarzicht

De drie dagen met archeologische rondleidingen waar de nieuwe wijk Haarzicht wordt gebouwd, waren een enorm succes! De rondleidingen werden georganiseerd door de Historische Vereniging en waren een resultante van de unieke samenwerking tussen de vereniging en de ontwikkelaar AM (Grondbank Haarzicht). Een kleine 800 mensen bezochten de plek en werden ook enthousiast over de […]

Maandag 11 juni Industrieel erfgoed in onze regio, een lezing door Erik Nijhof

Op maandag 11 juni organiseert de Historische Vereniging een lezing met Erik Nijhof over het industrieel erfgoed in onze regio. Sporen van bedrijvigheid in Vleuten-De Meern zijn nog steeds zichtbaar in het huidige straatbeeld. Waar nu de woonfunctie overheerst, uiteraard in combinatie met allerlei winkelbedrijven, ging het vroeger om tuinbouw en industriële activiteiten, die plaatsvonden […]

Publieksdagen opgravingen Haarzicht van 19 t/m 27 mei

In de komende periode  wordt gestart met de bouw van het plan Haarzicht. Deze nieuwbouwlocatie is gelegen langs de Thematerweg, achter de Schoolstraat/ Multatulistraat in Vleuten. Een nieuwe woonwijk voor ca. 500 woningen wordt ontwikkeld door Grondbank Haarzicht. Voorafgaand aan de start van de bouw wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Archeologische Dienst Utrecht onder […]

Zaterdag 30 juni: Fietstocht 20 jaar/20 gebouwen met AORTA

Leidsche Rijn bestaat twintig jaar. Tijdens een fietstocht toont architectuurgids Jan Maarten Dalmeijer met twintig gebouwen hoe het piepjonge stadsdeel in twintig jaar gevormd is. Tijdens deze fietstour maakt je kennis met de rijke historische gelaagdheid van de nieuwe wijken, de veelzijdige openbare ruimte en bijzondere initiatieven zoals de Vlinderhof in het Maximapark, wooncollectief de […]

Verslag ALV voorjaar 2018

Op woensdag 18 april werd de eerste ALV van dit jaar gehouden in De Schakel in Vleuten. De concept-notulen vindt u hier. Het definitieve Jaarverslag 2017 vindt u hier. Op de agenda stonden o.a. het Jaarverslag 2017, de Herziene Jaarrekening 2016 en de Jaarrekening 2016. Na een uitgebreide uitleg van de Kascontrolecommissie en de waarnemend […]

Implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In de afgelopen weken is door een een kleine werkgroep hard gewerkt aan het zorg dragen dat de Historische Vereniging zoveel mogelijk voldoet aan de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) die op 25 mei van kracht wordt. Eén van de dingen die de werkgroep heeft opgeleverd is een zogenaamde Privacyverklaring (geaccordeerd in de bestuursvergadering van […]